12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wkrótce zmiany w rozkładzie jazdy MZK

Kilka miesięcy trwała analiza obecnych przewozów komunikacji miejskiej, której efektem jest opracowana przez firmę Trako Projekty Transportowe „Optymalizacja układu tras, rozkładów jazdy i taryfy opłat przemyskiej komunikacji miejskiej”. Prezentacja koncepcji odbyła się w Urzędzie Miejskim na otwartym spotkaniu 3 października br. Po drobnych korektach zmiana rozkładu jazdy przemyskich autobusów nastąpi prawdopodobnie od 1 listopada br.

Firma Trako przygotowała koncepcję na zlecenie Urzędu Miejskiego. Ma ogromne doświadczenie w tego typu projektach - to zespół ekspertów i pasjonatów komunikacji zbiorowej. Od 2003 roku realizujemy różnorodne projekty związane z rozwojem transportu publicznego. Integrujemy cały transport pasażerski w miastach i aglomeracjach. Układamy rozkłady jazdy, opracowujemy nowe trasy, optymalizujemy obecne. Projektujemy wspólne taryfy biletowe i jednolite systemy zarządzania transportem publicznym. Przewoźnikom pomagamy zwiększać rentowność przewozów pasażerskich.

Trako_0.jpeg

Przemyski projekt poprzedzony był wielomiesięcznymi analizami stanu obecnego, a także badaniem oczekiwań i potrzeb mieszkańców miasta. Badano nie tylko liczbę pasażerów autobusów, stopień wykorzystania pojazdów, częstotliwość kursowania linii, rytmiczność i koordynacja odjazdów, ale brane były także pod uwagę godziny pracy zakładów pracy, szkół i wiele innych czynników, które mają wpływ na sprawne funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Proponowana koncepcja zakłada więc optymalne wykorzystanie posiadanego przez MZK taboru, przy zapewnieniu lepszej oferty dla pasażerów. Projekt zakłada zmniejszenie liczby linii komunikacyjnych przy równoczesnym zwiększeniu częstotliwości ich kursowania. Wiązać się to będzie także ze zmianą lub wydłużeniem trasy pozostałych linii, bardziej intuicyjną dla klientów częstotliwością odjazdów. W wyniku optymalizacji mogą powstać nowe przystanki autobusowe. Uproszczona, bardziej czytelna stanie się także taryfa biletowa. Planowane jest również utworzenie nowej linii – „10”, która pełniłaby funkcję dotychczasowych okrężnych „01” i „02”. Maksymalna obecnie liczba autobusów w ruchu wynosząca obecnie 33 pojazdy (w dzień roboczy szkolny w porannym szczycie komunikacyjnym) obniżona zostanie do 26.

optymalizacja_Trako_2.jpeg

optymalizacja_Trako_3.jpeg

Efektem zmian ma być:

  • zwiększenie odczuwalnej częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej, przy równoczesnym zachowaniu bezpośredniości połączeń,
  • skrócenie czasów oczekiwania na autobusy w najbardziej zurbanizowanych rejonach Przemyśla,
  • podniesienie atrakcyjności oferty przewozowej poprzez jej optymalizację – dostosowanie do wielkości popytu efektywnego,
  • zwiększenie efektywności realizowanych przewozów, lepsze wykorzystanie autobusów.

 

 

Spotkanie poświęcone prezentacji nowej koncepcji funkcjonowania komunikacji miejskiej zakończyło się dyskusją i licznymi pytaniami mieszkańców, na które odpowiadał zarówno jeden z jej autorów, Tomasz Szelukowski z firmy Trako, jak i Prezydent Miasta Wojciech Bakun. Prezydent zapowiadając zamiar wprowadzenia nowych rozwiązań już od listopada, zaznaczył, że będą one podlegać dalszej analizie przez najbliższe miesiące.

Tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 07-10-2019 11:22
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 07-10-2019 11:36