18 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

WYDAWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

Nazwa Karty usługi:

WYDAWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

Kogo dotyczy

 • Podmiotów współorganizujących przedsięwzięcia przy udziale gminy miejskiej Przemyśl;
 • podmiotów organizujących przedsięwzięcia przy wsparciu Prezydenta Miasta Przemyśla;
 • jednostek samorządowych i instytucji państwowych;
 • organizacji non-profit, organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego, placówek naukowo-oświatowych;
 • branży turystycznej oraz podmiotów prowadzących działalność komercyjną, jeśli organizują znaczące przedsięwzięcie promujące Przemyśl.

Czas realizacji

Wnioski rozpatruje naczelnik Wydziału Promocji i Kultury lub upoważniony przez niego pracownik w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych (stanowiący załącznik) PDFWniosekzłożony co najmniej na  7 dni przed planowanym przedsięwzięciem przez podmioty organizujące przedsięwzięcia mające szczególne znaczenie dla promocji miasta Przemyśla.

Opłaty

Nie podlega. Wydawnictwa promocyjne wydawane są bezpłatnie. Nie wydaje się wydawnictw promocyjnych w celach komercyjnych.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych miasta Przemyśla

Dane urzędu:

Urząd Miejski w Przemyślu – Wydział Promocji i Kultury

Dane adresowe

ul. Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl , II piętro – pokój nr 43

Numery telefonów

+ 48 16 678 54 84

Numery faks

+48 16 678 64 49

Uwagi

Wydział Promocji i Kultury nie prowadzi wysyłki materiałów promocyjnych, w związku z powyższym wszelkie wnioski zawierające prośbę o ich przesłanie nie będą rozpatrywane.

Wydział Promocji i Kultury zastrzega sobie:

 • Możliwość wprowadzenia ograniczeń w ilości wydawanych materiałów;
 • Decydowanie o rodzaju wydawanych wydawnictw promocyjnych w zależności od charakteru przedsięwzięcia oraz dostępnych zasobów magazynowych

Wydawnictwa promocyjne dostępne są w następujących wersjach językowych: polska, angielska, niemiecka, ukraińska.

Wydawnictwa promocyjne wydawane są za potwierdzeniem odbioru w magazynie Wydziału Promocji i Kultury, Rynek 26, parter.

Strona BIP

http://www.bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

Wypełniony wniosek o wydanie materiałów promocyjnych (opatrzony pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy) można składać w:

 • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl

e-mailem (skan podpisanego wniosku):

Dni i godziny

Poniedziałek, Środa - Piątek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 – 17.00

Materiały promocyjne wydawane są po uzgodnieniu z pracownikiem odpowiedzialnym za wydawanie materiałów w dniach pracy urzędu w godzinach 7:30-15:30.

PDFwniosek
 

Opublikował: Anna Waszczak | Data publikacji: 02-10-2019 13:09
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 08-11-2019 14:31