30 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Parafia Rzymsko-Katolicka Miłosierdzia Bożego - Apostolat Trzeźwości


PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Bielskiego 78, 37-700 Przemyśl
tel.: Parafia (0-16) 679-03-66;
tel.: Apostolat (0-16) 670-06-67
e-mail: brak

Przedstawiciel władz organizacji: Proboszcz Ks. Janusz Mączka; Apostolat Teresa Lorenz

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Obszarem działania jest wychowania i pomoc rodzinie, dzieciom oraz młodzieży. Terenem działania Apostolatu Trzeźwości przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Przemyślu jest obszar Parafii (tj. Osiedle Rycerskie w Przemyślu).

Cele statutowe: Celem Apostolatu jest:
1. Rozpoznawanie i reprezentowanie potrzeb i zadań na terenie Parafii w zakresie trzeźwości.
2. Krzewienie cnoty trzeźwości.
3. Integrowanie i włączanie duchowieństwa i laikatu w działalność trzeźwościową na terenie Parafii.
4. Organizowanie zaplecza organizacyjno – merytorycznego służącego podejmowanym działaniom.
5. Wytyczanie kierunków i strategii Apostolatu Trzeźwości na terenie Parafii.
6. Prowadzenie działalności w zakresie:
•Apostolatu Trzeźwości w sferze duchowej, intelektualnej i moralnej,
•Wspomagania rodzin dotkniętych problemem uzależnień,
•Promowania zdrowego stylu życia poprzez zabawę, wypoczynek, rekreację, sport, aktywne spędzanie wolnego czasu, itp.

Doświadczenia i osiągnięcia:
1. Tworzenie Kół Animatorów Trzeźwości w środowiskach dzieci i młodzieży oraz wśród dorosłej części wspólnoty parafialnej.
2. Aminowanie i wspieranie różnych form Apostolatu Trzeźwości działającego we wspólnocie parafialnej.
3. Cotygodniowy godzinny dyżur w Parafialnym Punkcie Informacyjnym ds. Uzależnień.
4. Podczas roku szkolnego koordynowanie udzielanych korepetycji z poszczególnych przedmiotów nauczania dzieciom i młodzieży tego wymagającej (według potrzeb). W roku szkolnym 2004/2005 z tej formy pomocy skorzystało 28 osób z ośmiu przedmiotów.
5. Zorganizowanie parafialnego bezalkoholowego balu karnawałowego, w którym uczestniczyło 86 osób.
6. Podczas szkolnych ferii zimowych zostało zorganizowane zimowisko stacjonarne dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum,
z którego skorzystało 37 dzieci z Osiedla Rycerskiego.
7. Udział w różnych formach szkolenia i formacji z zakresu Apostolatu Trzeźwości (Rekolekcje ORDW, szkolenia i warsztaty animatorów trzeźwości).
8. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych służących promowaniu trzeźwości.
9. Wdrażanie programów trzeźwościowych w środowiskach dzieci i młodzieży, a w szczególności programów opartych o przeżycia religijne.
10. Prowadzenie działalności profilaktycznej poprzez wdrażanie działań zmierzających do:
- wzmacniania więzi rodzinnych,
- wzrostu poszanowania dla norm i autorytetów moralnych,
- wzrostu zainteresowania własnym rozwojem intelektualnym i duchowym,
- budzenie potrzeby regularnych praktyk religijnych.
11. Nawiązanie współpracy z istniejącymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się działaniami na rzecz trzeźwości.
Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 09:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-10-2007 13:14