6 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przebudowa drogi do nowego przejścia granicznego

Modernizacja i przebudowa drogi Przemyśl - Malhowice staje się faktem. Na ponad 6 kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej Nr 885 prowadzącej od granic naszego miasta przez Hermanowice i Malhowice do granicy państwa Ukrainą jeszcze w tym roku mają się rozpocząć prace, których wykonawcą jest firma STRABAG Sp. z o.o. Symboliczne wbicie łopaty odbyło się 26 września w pobliżu wspomnianych Malhowic, skąd widać miejsce gdzie prawdopodobnie w przyszłym roku rozpocznie się budowa nowego przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa  jest realizowana z funduszy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina (LIP – Large Infrastructure Project). Umowa o dofinansowanie  podpisana została 8 października 2018 roku, liderem projektu w imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, a partnerem Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa. Całkowita wartość projektu wynosi 7, 5 mln Euro (31 500 000,00 zł), a dofinansowanie 6, 75 mln Euro (28 350 000,00 zł). Założony w umowie termin realizacji to 31paździenika 2020r.

Malhowice_4.jpeg

W uroczystym i symbolicznym rozpoczęciu inwestycji wzięli udział przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, m.in.: Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Starosta Przemyski Jan Pączek oraz przedstawiciele samorządów najbardziej zainteresowanych modernizacją - Wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk i Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Bogusław Świeży. Poświęcenia inwestycji dokonał ks. proboszcz Radosław Maziarz.

Malhowice_7.jpeg

Wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz podkreśliła, że realizacja inwestycji da ogromy impuls rozwojowy dla powiatu przemyskiego i całego Podkarpacia. Dla Wicemarszałka Piotra Pilcha modernizacja drogi Przemyśl - Malhowice - jest bardzo istotna zarówno pod względem realizacji przyszłej inwestycji, którą będzie budowa przejścia granicznego, ale także ze względu na infrastrukturę towarzyszącą: zatoki autobusowe, drogę techniczną, przebudowę skrzyżowań i dwóch mostów. Jest to więc istotna inwestycja dla gminy i Przemyśla i ważny dzień dla nas wszystkich.

Wiceprezydent Bogusław Świeży zwrócił się z podziękowaniami do wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt i podobnie jak przedmówcy zwrócił uwagę na znaczenie inwestycji dla miasta i okolicznych mieszkańców, dodając, że równie istotna będzie budowa przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice, bo tylko z nim będą tworzyć spójną całość. Wyraził także nadzieję, że ta druga, długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja także wkrótce się rozpocznie.

Malhowice_17.jpeg


Zakres robót budowlanych:

 • modernizacja i rozbudowa 6,615km drogi,
 • poprawa parametrów technicznych drogi - spełnienie wymagań klasy Z / G,
 • rozbiórka i budowa dwóch mostów - klasa obciążenia A (brak ograniczeń tonażowych),
 • rozbiórka i budowa przepustów,
 • przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi,
 • budowa dodatkowej jezdni do obsługi terenów przyległych,
 • budowa chodników, ścieżek rowerowych i urządzeń bezpieczeństwa drogowego
 • rozbudowa odcinka przygranicznego do 5 pasów ruchu (w dostosowaniu do projektu przejścia granicznego Malhowice/Niżankowice),
 • budowa pętli autobusowej.

 

 

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 26-09-2019 16:17
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 26-09-2019 16:19