-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyski Program Stypendialny

Przypominamy, że od 1 do 31 października br. można składać wnioski o przyznanie stypendium naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej. Głównym założeniem jest przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium naukowego dla uzdolnionych studentów studiów stacjonarnych. Wsparcie finansowe jest nagrodą za trud w działalność naukową, społeczną, kulturalną i sportową, motywacją do dalszej pracy oraz osiągania najlepszych wyników. Stypendium jest przyznawane przez Prezydenta Miasta Przemyśla na podstawie rekomendacji powołanej przez ten organ Komisji Stypendialnej.

 

 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium naukowego w ramach Przemyskiego Programu Stypendialnego, stypendium może być przyznane studentowi spełniającemu łącznie następujące kryteria:

  1. jest studentem studiów stacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu,
  2. jest studentem zaliczonym do grupy dziesięciu studentów z najwyższą średnią ocen na roku studiów poprzedzających złożenie wniosku lub studentów z najwyższą średnią wyniku egzaminu dojrzałości (w przypadku studentów I roku studiów),
  3. rok poprzedzający złożenie wniosku zaliczył w terminie określonym w regulaminie,
  4. nie przebywa na urlopie,
  5. angażuje się w działalność społeczną, kulturalną lub sportową Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

 

 

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków:

 

– osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 lub

– za pośrednictwem sekretariatu PWSW

 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium reguluje Uchwała Nr 142/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 września 2016 r. oraz Uchwała Nr 257/2017 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Przemyskiego Programu Stypendialnego.

 

DO POBRANIA:

PDFWNIOSEK O STYPENDIUM.pdf

 

 

 

publikacja: Agata Czereba

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 25-09-2019 10:12
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 25-09-2019 11:43