9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Regionu Ziemi Przemyskiej

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: Pl. Dominikański 3, pok. 17, 37-700 Przemyśl
tel. biuro: 016 675-10-84;
biuro czynne: w środy i piątki od godz. 9 do 13, w czwartki od godz. 16 do 18.
e-mail: brak

Przedstawiciel władz organizacji: Prezes Jerzy Pilecki

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Ochrona zdrowia, rehabilitacja, pomoc społeczna, działalność charytatywna.

Cele statutowe: Celem stowarzyszenia jest opieka i pomoc dla ludzi chorych na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona interesów członów wobec władz państwowych, terenowych i samorządowych organów administracji, pracowników, szkół, uczelni i innych organizacji; dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez właściwe wykreowanie systemu lecznictwa diabetologicznego, w którym opieka lekarska będzie spełniała najwyższe standardy światowe, a koszty utrzymania chorego nie będą prowadziły do jego degradacji materialnej; poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji diabetyków w państwie i społeczeństwie; integracja środowiska chorych poprzez kształtowanie wzajemnych stosunków pomiędzy członkami, opartych na zasadzie równości praw i obowiązków, wzajemnej pomocy, życzliwości oraz szacunku i koleżeństwie; tworzenie prężnych struktur dzięki docenianiu i wsparciu społecznej pracy, zapału i zaangażowania działaczy; pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych i bytowych dzieci i młodzieży, inwalidów oraz osób w podeszłym wieku - chorych na cukrzycę, lub dodatkowo uzależnionych; wspieranie finansowe działalności stowarzyszenia zgodnie z odrębnymi przepisami; zabezpieczenie prawa do zajmowania stawisk we wszystkich sprawach publicznych, stanowiących statutowy przedmiot zainteresowań stowarzyszenia.


Doświadczenia i osiągnięcia:
1. Edukacja chorych na cukrzycę jako jeden z bardzo ważnych elementów leczenia chorych:
- szkolenie członków stowarzyszenia na zbiorowych turnusach rehabilitacyjnych edukacyjno – leczniczych w sanatoriach do tego wytypowanych i przystosowanych w zakresie jak żyć z tą nieuleczalną chorobą,
- edukacja chorych na cukrzycę przez lekarzy diabetologów indywidualnie podczas wizyt jak i zbiorowo,
- szkolenie liderów na kursach organizowanych wspólnie z Zarządem Głównym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Bydgoszczy,
- szkolenie pielęgniarek środowiskowych z zakresu wiadomości z diabetologii, celem niesienia pomocy chorym w łóżkach domowych rodzin,
- współpraca z lekarzami diabetologami, pielęgniarkami oraz lekarzami pierwszego kontaktu,
- organizowanie corocznych turnusów rehabilitacyjno- edukacyjno – leczniczych w sanatoriach z obsługą własnego lekarza diabetologa.
2. Uzyskanie statutu Organizacji Pożytku Publicznego.
3. Stały kontakt z firmami farmaceutycznymi zajmującymi się dystrybucją leków cukrzycowych oraz sprzętem do badania poziomu cukru we krwi.
Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 09:55
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-03-2011 14:25