18 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyska Karta Seniora

                            

Program „Przemyska Karta Seniora” skierowany jest do seniorów powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla.

Karta wydawana jest w celu:

 • skuteczniejszej aktywizacji i zwiększeniu udziału seniorów w życiu miasta Przemyśla;
 • podniesienia jakości życia seniorów w mieście Przemyślu, umożliwiając im funkcjonowanie w społeczeństwie w zdrowiu, przy zachowaniu niezależności  i satysfakcji z życia,
 • ułatwienie dostępu do różnego rodzaju dóbr, m.in. kultury, wypoczynku, rozrywki, a także do usług i towarów oferowanych przez instytucje i podmioty samorządowe oraz niesamorządowe, w tym przedsiębiorców;
 • potwierdzenia uprawnień do ulg i zwolnień.

Przemyska Karta Seniora wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo. Nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową ani też nie zastępuje żadnej formy płatności. W przypadku kradzieży bądź zagubienia, wydawana jest nowa karta – po ponownym wypełnieniu wniosku.

Gdzie można nabyć Kartę?

 • Karta wydawana jest seniorowi na podstawie złożonego wniosku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, przy ul. Dworskiego 98;
 • Składając wniosek senior zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego;
 • Druki wniosku dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Dworskiego 98  w Przemyślu oraz na stronie internetowej miasta Przemyśla (DOCXpobierz wniosek.docx);
 • Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w momencie jego złożenia;
 • Odbioru Karty dokonuje wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia, za okazaniem dokumentu tożsamości.

 Korzystanie z karty – czyli ulgi i zniżki dla przemyskich seniorów

Wykaz Partnerów, którzy przystąpili do Programu wraz z informacją o oferowanych ulgach i zniżkach dostępny jest na stronie internetowej miasta Przemyśla (link poniżej).

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1 oraz po numerem telefonu  16 678 48 86  lub pisząc na adres mailowy: .

Wniosek o wydanie Przemyskiej Karty Seniora DOCXpobierz wniosek.docx
 

Podstawa prawna:
PDFUchwała Nr 104/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu "Przemyska Karta Seniora".
PDF   Zarządzenie nr 312/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru Przemyskiej Karty Seniora oraz wzorów obowiązujących druków
PDF   Zarządzenie nr 340/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 3 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru Przemyskiej Karty Seniora oraz wzorów obowiązujących druków
PDFZarządzenie Nr 380/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 3 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru Przemyskiej Karty Seniora oraz wzorów obowiązujących druków
DOCXZałącznik do zarządzenia nr 380/2019 - wniosek o wydanie Przemyskiej Karty Seniora
 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 24-09-2019 12:14
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 04-10-2019 08:26