Głosowanie na terenie Miasta Przemyśla w dniu 13 Października 2019 r.

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na 13 października 2019 r., wyborcy zameldowani na pobyt stały na terenie miasta Przemyśla, którzy na wcześniejsze wybory wpisali się do stałego rejestru wyborców w innej gminie i nie figurują w spisie wyborców Gminy Miejskiej Przemyśl, chcąc głosować w naszym mieście powinni dopisać się do spisu lub rejestru wyborców dla miasta Przemyśla.

W innym przypadku głosowanie na terenie miasta będzie możliwe tylko po okazaniu zaświadczenia z gminy, w której na dzień wyborów dana osoba figuruje w spisie wyborców lub w tejże gminie.

Powyższe odnosi się również do osób zameldowanych na pobyt czasowy na terenie miasta Przemyśla. Osoby te chcąc wziąć udział w głosowaniu na terenie miasta powinny dokonać wpisu do spisu lub rejestru wyborców miasta Przemyśla.

Wpisu do rejestru wyborców Gminy Miejskiej Przemyśl można dokonać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego ul. Rynek 1 ( pok. 27, II piętro, tel. 16 675 20 80 lub 16 675 21 20).

 

Publikacja: Maciej J. Szeremeta - OZK w/m

Opublikował(a): Maciej Szeremeta Data publikacji: 23-09-2019 11:23 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 23-09-2019 11:40

Na skróty