6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

UWAGA! Zmiana terminu wnoszenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uwaga!

Zmiana terminu wnoszenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 t.j.) Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że z dniem 6 września 2019 r. zmianie uległ termin wnoszenia zmian do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z przepisem art. 6m ust. 2 cyt. wyżej ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych, powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

 

śmieci.jpeg

publikacja: Agata Czereba

zdjęcie: pixabay.com

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 19-09-2019 11:09