2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

W Warszawie trwa 10. edycja Smart City Forum. Prezydent Wojciech Bakun jednym z prelegentów spotkania

Trwa Smart City Forum. To największy w Polsce kongres, który w całości poświęcony jest zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem i rozwojem inteligentnych miast. Wydarzenie jest swoistą platformą wymiany doświadczeń, tworzoną m.in. przez przedstawicieli sektora administracji publicznej, prezesów oraz dyrektorów wiodących firm, zagranicznych ekspertów, którzy prezentują innowacyjne rozwiązania sprawdzające się w ich miastach, np. w Barcelonie, Toronto czy mieście-państwie Singapurze. Nad merytoryką spotkań czuwa Rada Programowa pod dyrekcją Macieja Bluja - Eksperta w dziedzinie rozwiązań smart city, a także w latach 2007 – 2018 Wiceprezydenta Miasta Wrocławia. Podobnie jak podczas poprzednich edycji imprezy, uczestnicy forum będą przez dwa dni żywo dyskutować o projektach, które zmieniają oblicze współczesnych miast na całym świecie.

 

smart-x logo.png

 

„Innymi słowy, Smart City Forum to niezwykle owocna debata o wyzwaniach stojących przed niemal wszystkimi dziedzinami: od transportu i IT przez ekologię, energetykę, budownictwo aż po medycynę oraz komunikację międzyludzką. W trakcie spotkania specjaliści dyskutują o najefektywniejszych modelach realizacji określonych inwestycji. Odpowiadają także na pytania dotyczące źródeł pozyskiwania środków finansowych na wcielenie w życie interesujących pomysłów.” – czytamy na stronie organizatorów.  (www.smartcityforum.pl)

 

smart city forum (3).jpeg

 

Pierwszy dzień Smart City minął na debacie o zielonych inteligentnych miastach. Jednym z prelegentów wydarzenia był Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun. Włodarz nadsańskiego grodu wspólnie z dr. Arturem Dembnym, Prezesem Zarządu CRK Energia Sp. z o.o. – koordynatorem klastra energii Ostrowskiego Rynku Energetycznego, Katarzyną Kierzek-Koperską, Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania ds. Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej i Współpracy Międzynarodowej, Arturem Pielechem, Prezesem Zarządu FBSerwis SA, Tomaszem Pomorskim, Prezesem Zarządu OmniChip z Grupy Atende oraz Arturem Tusińskim, Burmistrzem Miasta Podkowa Leśna rozmawiali o środowisku i przestrzeni miejskiej, kontroli zanieczyszczeń, gospodarce odpadami oraz o nacisku na strategie wspierające środowisko naturalne inteligentnych miast, jak również o roli nowych technologii chroniących środowisko. Tematem dzisiejszych (18 bm.) rozmów były także: monitoring zanieczyszczeń i zarządzanie zasobami wody (odzyskiwanie wody deszczowej, zdalne systemy odczytu wody, zintegrowane systemy sterowania podlewaniem w przestrzeni publicznej), technologie wspierające gospodarkę odpadami (inteligentne kosze etc.), racjonalne wykorzystanie odpadów w kontekście elektrociepłowni i elektrowni zasilanych odpadami wysokokalorycznymi. W roli moderatora spotkania wystąpiła Ekspert Rynku Innowacji i Smart City, Media Trend - dr Monika Mizielińska-Chmielewska.

 

smart city forum (7).jpeg

 

Prezydent Wojciech Bakun w swojej prelekcji opowiedział o systemach, jakie wdrażane są (lub w niedalekiej przyszłości będą) w naszym mieście.

 

- Zrealizowaliśmy w Przemyślu projekt pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla”, w ramach którego dokonaliśmy m.in.: inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta, stworzyliśmy bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią na terenie Przemyśla oraz w poszczególnych obiektach i sektorach gospodarki. Opracowaliśmy też „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla”, a także - co równie ważne - przeprowadziliśmy szkolenia i warsztaty dla pracowników na temat problematyki ograniczenia emisji gazów cieplarnianych – powiedział W. Bakun.Takich tzw. miękkich działań w ostatnim czasie zrealizowaliśmy całkiem sporo. Stało się tak m.in. dlatego, że jako miasto mamy wykonany: audyt przestrzeni miejskiej w kilku kluczowych obszarach: transport, bezpieczeństwo, czy też efektywność energetyczna – te dziedziny mają również bezpośrednie przełożenie na środowisko naturalne i jego ochronę w przestrzeni miejskiej. Ponadto jesteśmy w trakcie realizacji projektu pn. „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła”, który obejmuje wymianę źródeł ciepła w ponad 750 gospodarstwach domowych.

Co więcej - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu realizuje szereg projektów inwestycyjnych, zwłaszcza w zabytkowej części miasta. Czynione są starania mające na celu jak najszybsze wyeliminowanie emisji spalin z pieców spalinowych zainstalowanych w mieszkaniach budynków, nieposiadających przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej.-  Mamy również szereg imprez tematycznych, poświęconych podnoszeniu świadomości mieszkańców. Najpopularniejszą z nich jest doroczny happening pn. „Zamieniamy makulaturę, szkło i elektrośmieci na witaminy dla młodzieży i dzieci”, organizowany przez członków Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu oraz Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Podczas wydarzenia udaje nam się zebrać dziesiątki ton różnego rodzaju odpadów. Osoby, które je przywożą, otrzymują w zamian tyle samo kilogramów jabłek, które dostarczają nam właściciele lokalnych gospodarstw sadowniczych. Integralną częścią happeningu są miedzy innymi: pokaz mody recyklingowej wśród najmłodszych i konkursy plastyczne z nagrodami. Każdy mieszkaniec miasta, który bierze udział w tym wydarzeniu otrzymuje materiały informacyjne – dodał Prezydent Miasta Przemyśla.
 

smart city forum (11).jpeg

 

Wojciech Bakun opowiedział także o powstałych w ostatnim czasie licznych organizacjach społecznych i grupach mieszkańców Przemyśla, którzy czynnie włączają się w akcje sprzątania różnych części naszego miasta. Jeden z przemyślan wpadł na pomysł ustawienia mobilnych koszy w punktach, w których najczęściej spotyka się przemyska młodzież. Straż Miejska ma stałe patrole w swoim grafiku miejsc, w których zidentyfikowane zostały tzw. ogniska zaśmiecania. Prezydent podkreślił, że mamy przed sobą długą drogę do osiągnięcia w tej dziedzinie doskonałości, ale nie ustajemy w edukacji naszych mieszkańców.

- Kolejnym krokiem będzie modernizacja miejskiej elektrociepłowni. W bieżącym roku podpisaliśmy w tej sprawie porozumienie z PGNiG Termika w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego Przemyśla - w tym produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej – powiedział Wojciech Bakun.

 - Straż Miejska reaguje, gdy widzi magazynowane przez mieszkańców odpady, które mogą służyć jako opał (fragmenty lakierowanych ram okiennych, odpady płyt wiórowych, pilśniowych), a oprócz tego są prowadzone doraźne kontrole palenisk w mieszkaniach w okresie zimowym. Być może wzorem innych miast zakupimy drony, które uskutecznią prowadzone przez nas działania w zakresie eliminowania niebezpiecznych miejsc. Na pewno będziemy kontynuować rozbudowę sieci ciepłowniczej i stosować zachęty dla mieszkańców do podłączania się do niej, aby likwidować paleniska piecowe. Jeśli będzie możliwość uzyskania dofinansowania na takie działania, zamierzamy korzystać z każdej takiej możliwości – podsumował włodarz Przemyśla.

 

smart city forum (6).jpegCo już mamy?

Miasto Przemyśl kilka lat temu wspólnie z operatorem narodowym EXATEL wdrożyło pilotażowo czujniki badające jakość powietrza w różnych częściach miasta. Po okresie pilotażu czujniki zostały w naszym mieście, a dane od początku pilotażu prezentowane są na naszej stronie internetowej oraz wielozadaniowej aplikacji mobilnej. Wiemy, że mieszkańcy stale korzystają z tych danych. Czujniki poza jakością powietrza dostarczają również informacje o innych parametrach powietrza.Co planujemy?

Ze wspomnianym operatorem EXATEL jesteśmy w trakcie testowania technologii LoraWAN do pomiaru wysokości poziomu wody w dwóch kluczowych dla Przemyśla Rzekach (San i Wiar). W przyszłości chcemy wykorzystywać tę technologię również do transmisji danych z czujników badających różne obszary środowiska naturalnego i nie tylko bo technologia ta daje wiele różnych możliwości w innych obszarach zarządzania miastem. Obecnie testowane czujniki mogą być również pomocne przy gromadzeniu przez nas wód opadowych np. do podlewania roślinności w mieście.

- Stawiamy też nacisk na otwieranie danych i zwracamy na to szczególną uwagę. Mamy świadomość tego, jak wiele informacji posiadamy jako samorząd i chcemy się nimi dzielić ze społeczeństwem, a także uczyć je korzystać z tych danych, bowiem ma to niewątpliwie wymiar edukacyjny, co nie jest bez znaczenia w kontekście budowania przez nas poczucia odpowiedzialności za nasze otoczenie wśród mieszkańców – opowiadał podczas Smart City Forum W. Bakun.

 

smart city forum (4).jpeg- Jesteśmy też w trakcie realizacji projektu Human Smart Cities, w ramach którego powstanie pilotażowa instalacja na terenie miasta, zawierająca również elementy związane z badaniem środowiska. Zostanie ona dołączona do istniejącego już systemu monitorującego - jako jego uzupełnienie. W ramach tego projektu mamy przewidzianą organizację wielu warsztatów, konferencji w zakresie Smart City, gdzie poruszać będziemy również kwestie związane z wykorzystywaniem danych z urządzeń monitorujących środowisko - w czasie rzeczywistym i jego pochodne jak: natężenie ruchu, inteligentne sterowanie oświetleniem – dodał.

 

smart city forum (10).jpeg

 

 

 

Publikacja: Agata Czereba

Zdjęcia: Rafał Porada

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 18-09-2019 16:42
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 19-09-2019 10:47