5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zapraszamy na XIX Ogólnopolski Rajd im. dr. Mieczysława Orłowicza

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Zarząd Oddziału im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu, przy współpracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz Oddziału Wojskowego PTTK im. Twierdzy Przemyśl zaprasza na

 

XIX Ogólnopolski Rajd im. dr. Mieczysława Orłowicza

 

w ramach obchodów 40. Światowego Dnia Turystyki oraz 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

 

PTTK.jpeg

 

Przemyśl, 28 września 2019 r. (sobota)

 

TRASY RAJDU:

Nr 1- Szlakiem 11 Karpackiej Dywizji Piechoty

Zbiórka o godz. 8:30 na parkingu przed Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej- pl. Rybi Wyjazd zamówionym autobusem do Krzywczy.

Przejazd autobusem płatny dodatkowo 5 zł + wpisowe.

Przejście trasy: Krzywcza –Cmentarz w Krzywczy (złożenie kwiatów) – krzyż nad Krzywczą- Reczpol - Rezerwat „Brzozy Czarnej”- Rezerwat „Dolina Hołubli”.

Powrót grupy zamówionym autobusem do Rynku.

UWAGA ! NA TRASĘ WYMAGANA DOBRA KONDYCJA FIZYCZNA! TRASA PROWADZI DROGAMI POLNYMI I LEŚNYMI !

Długość trasy: 12 km Punkty: 12 pkt. do OTP, 13 pkt do GOT.

Prowadzenie: Wiesław Wróbel 

Nr 2 -  Szlakiem 24 Dywizji Piechoty

Zbiórka o godz. 6.45 na parkingu przed Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej- pl. Rybi Wyjazd zamówionym autobusem do miejscowości Łodzinka .

Przejazd autobusem płatny dodatkowo 7 zł + wpisowe.
Przejście trasy: Łodzinka Dolna- Olchowa 455 m n.p.m.- Kopystańka 541 m. n. p. m- Brylińce- Helicha 416 m n.p.m-

Wapielnica 398 m n.p.m - Przemyśl

UWAGA ! NA TRASĘ WYMAGANA BARDZO DOBRA KONDYCJA FIZYCZNA!

Długość trasy: 21 km. Punkty: 21 pkt. do OTP, 22 pkt. do GOT.
Prowadzenie:  Witold Bronkowski

Nr 3 –  Trasa miejska - „Szlakiem Wojska Polskiego w Przemyślu”

Zbiórka  o godz. 11:30 przed wejściem do Biblioteki Publicznej ul. Grodzka

Przejście trasą:  Biblioteka (dawne Kasyno Garnizonowe- Brama Rycerska- Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej wystawa „Garnizon idzie na wojnę” (wstęp płatny we własnym zakresie)- ul. Mickiewicza- ul. Smolki 13- dawny Szpital Wojskowy i koszary 5 PSP-Cmentarz Komunalny- Cmentarz Wojskowy-  Rynek.

Długość trasy: 6 km. Punkty: 6 do OTP,

Prowadzenie: Barbara Wróbel

 

hiking-2540189_960_720.jpeg

 

Postanowienia końcowe: świadczenia przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie drużyn ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawcę. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu

UWAGA!!! LICZBA MIEJSC NA POSZCZEGÓLNE TRASY JEST OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział indywidualni turyści, drużyny zgłoszone przez szkoły, Koła  i Kluby PTTK i inne Oddziały PTTK, drużyny harcerskie. Dzieci i młodzież szkolna może brać udział tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli i rodziców) odpowiadających za jej zachowanie.

hiking-1312227_960_720.jpeg

 

Zgłoszenia i wpisowe : przyjmowane są do 25.09.2019 (środa) !!! 

w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3, Przemyśl,

tel. 16 678-53-74.  

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości :

  • dzieci do lat 6- 5 zł
  • członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką- 7 zł
  • żołnierze Wojska Polskiego-7 zł
  • Młodzież szkolna zgłoszona przez szkoły- 7 zł
  • Pozostałe osoby-10 zł
  • Dodatkowo płatny transport: trasa nr 1- 5 zł, trasa nr 2 - 7 zł

Zaproszeni goście oraz opiekunowie drużyn szkolnych zwolnieni są z wpłaty wpisowego (1 opiekun na 10 młodocianych).

 W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:  ubezpieczenie NNW, materiał krajoznawczy, przewodnictwo na trasach, udział w poczęstunku, pamiątkowy magnes ( dla 180 pierwszych zgłoszonych osób ), członkowie PTTK otrzymują ubezpieczenie w ramach opłaconej bieżącej składki członkowskiej.

Wszyscy uczestnicy tras pieszych rajdu spotykają się 28.09.2019 r. ok. godz. 16:00 na Rynku Starego Miasta, gdzie każdy z uczestników otrzyma poczęstunek.

Każdy uczestnik powinien: posiadać strój i ekwipunek turystyczny (dostosowany do pogody), dokument tożsamości, zespołowo pokonywać trasy, szanować i nie niszczyć przyrody, przestrzegać KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu.


Serdecznie zapraszamy!

 

PTTK.jpeg

 

publikacja: Agata Czereba

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 12-09-2019 09:18
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 12-09-2019 10:55