5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

BO11 Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ulicy Przybyszewskiego

Osiedle: Nr 3 ,,Warneńczyka"

Wnioskodawca: Bartłomiej Barczak

Kwota zadania: 31 000,00 zł

Opis zadania:

Teren planowany do zabudowy położony jest w sąsiedztwie drogi  o dużym obciążeniu ruchem komunikacyjnym, jest już w części zagospodarowany miejscami postojowymi przy ulicy Przybyszewskiego. Niestety wykonane utwardzenie terenu na cele miejsc postojowych nie jest wystarczające i tereny wokół tych miejsc są zastawiane samochodami, co pogłębia zniszczenie nawierzchni, dewastuje tereny zieleni.
W projekcie zaplanowanych jest do 10 miejsc po zachodniej stronie ulicy Przybyszewskiego. Projekt zakłada również uporządkowanie terenu, uzupełnienie trawnika i uzupełnienie nasadzenia zieleni.

Opublikował: Maciej Wolański | Data publikacji: 11-09-2019 13:00
Modyfikował: Maciej Wolański | Data modyfikacji: 20-09-2019 09:10