21 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

BO09 Park aktywności fizycznej na Lipowicy

Wnioskodawca: Ewa Matys

Kwota zadania: 498 000,00 zł

Opis zadania:

Park na Lipowicy powstał w latach 70 ub. wieku. Położenie parku, jego rozległość a także uksztaltowanie terenu sprawia, ze jest on punktem na mapie Przemyśla atrakcyjnym nie tylko dla mieszkańców, lecz także turystów.  W 2019 roku Osiedle „Krakowskie” otrzymało dofinansowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego na usytuowanie siłowni w parku. Mając na uwadze fakt, że w Przemyślu nie istnieje miejsce, które może być wykorzystane do tak wszechstronnej aktywności mieszkańców jak park na Lipowicy projekt wpisuje się nie tylko w Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, lecz przede wszystkim  w potrzeby mieszkańców miasta. 

Opublikował: Maciej Wolański | Data publikacji: 11-09-2019 11:52
Modyfikował: Maciej Wolański | Data modyfikacji: 20-09-2019 08:58