10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stowarzyszenie „Metalowych Serc” w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Racławicka 2, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-83-40
e-mail: brak

Przedstawiciel władz organizacji: Prezes Gerard Szczygieł

DZIAŁALNOŚC ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona zdrowia, rehabilitacja.

Cele statutowe:
1. Opieka nad osobami posiadającymi dysfunkcje serca.
2. Organizowanie pomocy medycznej i rehabilitacyjnej.
3. Wspieranie aktywności życiowej i zawodowej osób po operacji serca.
4. Integrowanie środowiska osób po operacji serca wokół wspólnych problemów oraz reprezentowanie interesów tego środowiska.
5. Organizowanie działań na rzecz współpracy środowiska osób po operacji serca ze środowiskiem ludzi zdrowych.
6. Tworzenie przyjaznego klimatu i właściwych warunków wokół działań na rzecz zdrowego serca.

Stowarzyszenie skupia przede wszystkim osoby po wszelkiego rodzaju operacjach serca tj.:
- przeszczepy serca
- wszczepienie zastawek serca
- by-pasy
- wszczepienie stymulatora serca
- innych zabiegach na sercu
- osoby oczekujące na takie operacje
- osoby po zawałach serca
- jak również wszystkich tych, dla których dobro drugiego człowieka jest celem nadrzędnym.

Stowarzyszenie pomaga w przygotowaniu chorych po zabiegach do normalnego życia, pomaga odnaleźć się w nowej rzeczywistości i stara się wspierać ich w codziennych trudach. Cele te realizuje poprzez:
- Nawiązywanie kontaktów między pacjentami. Likwidowanie samotności w chorobie. Tworzenie grup wzajemnego poparcia.
- Organizowanie spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych z lekarzami różnych specjalności.
- Rozpowszechnianie książek, broszur, ulotek tematycznych itp.
- Dostarczanie informacji i rozmowy z osobami oczekującymi na operację.
- Dotarcie do ludzi po operacjach serca mieszkających poza Przemyślem w celu przesłania im materiałów dotyczących leków, rehabilitacji, żywienia itp.
- Zabieganie o tworzenie przyjaznego klimatu wśród działań na rzecz zdrowego serca.  

Pomóż sercu walczącemu o życie!

Konto bankowe - Kredyt Bank SA Przemyśl 74 1500 1634 1216 3004 5372 0000

Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 10:30
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 28-04-2011 11:11