-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Obrońca Przemyśla ma swój obelisk

Ksiądz płk Józef Panaś to niestety dla wielu przemyślan postać mało znana, a wywarł on wielki, bezpośredni wpływ na nasze miasto w pierwszych miesiącach odzyskiwania niepodległości. Wielkie zasługi w odzyskiwaniu pamięci o nim ma Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, dzięki któremu na przemyskim Cmentarzu Wojskowym 8 września odsłonięty został obelisk poświęcony kapelanowi legionowemu, działaczowi politycznemu i społecznemu. Oprócz funduszy Towarzystwa upamiętnienie wsparli finansowo Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Kapelan Legionu "Wschodniego", II Brygady Legionów Polskich, Dziekan Dowództwa Okręgu: Generalnego Lwów, I Korpusu Nr X Przemyśl, Działacz Społeczny i Ludowy II RP, Kapelan ZWZ ps. "Oracz". Zamordowany 4 IV 1940 przez NKWD we Lwowie. Za organizację odsieczy i walk w obronie Przemyśla i Ziemi Przemyskiej (1918 - 1919) odznaczony "Gwiazdą Przemyśla" - tej treści napis znajduje się na obelisku odsłoniętym w asyście pocztów sztandarowych przez władze samorządowe województwa, miasta, członków TPPiR i krewnych Księdza. Wśród licznych gości zebranych na wojskowej nekropolii znaleźli się przemyscy samorządowcy z Przewodniczącą Ewą Sawicką grupą radnych i samorządowcy Ziemi Przemyskiej, duchowni, przedstawiciele służb mundurowych, Instytutu Pamięci narodowej oddział w Rzeszowie, młodzież i mieszkańcy miasta. 

Panaś_4.jpeg

Zabierający głos podczas tej ważnej dla naszego miasta uroczystości przypominali o znaczeniu energicznych i zdecydowanych działań ks. Panasia w listopadzie 1918 roku podczas walk polsko - ukraińskich dla kształtujących się granic odrodzonej Polski. Prezydent Wojciech Bakun zwrócił uwagę na to, że powstanie obelisku ma ogromne znaczenie dla lokalnej, przemyskiej pamięci i tożsamości historycznej, buduje wiedzę przemyślan o ludziach, którzy mieli decydujący wpływ na polskość tych ziem. Zwracali na to uwagę także inni goście uroczystości: Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Anna Huk Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Marek Kulpa z przemyskiego Ruchu Narodowego i badacz postaci Księdza oraz Barbara Guzek Prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków, miejscowości w której urodził się ks. płk Józef Panaś i gdzie powstało pierwsze jego upamiętnienie. Osobistymi refleksjami podzielił się z uczestnikami uroczystości łódzki aktor Hubert Kułacz, który prezentuje na scenach w Polsce monodram opowiadający o wojennych losach ks. Józefa Panasia, oparty o jego pamiętniki.

Panaś_11.jpeg

Obelisk poświęcony został przez bpa Stanisława Jamrozka, a wspólnie odsłonili go Wicemarszałek Piotr Pilch, Prezydent Wojciech Bakun, Prezes TPPiR Bogusława Pieczyńska i przedstawicielka rodziny Księdza. Oficjalnie i uroczyście opiekę nad upamiętnieniem przejął w imieniu młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu jego Dyrektor Tomasz Dziumak. Tego samego dnia w tej przemyskiej szkole, gdzie również uczył się bohater upamiętnienia, odbyło się uroczyste nadanie imienia ks. Józefa Panasia jednej z sal lekcyjnych.

Panaś_20.jpeg

 

 

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 10-09-2019 10:56