9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Lelewela 4, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-35-38; fax. 16 670-76-34
e-mail: przemysl@sap.waw.pl


Przedstawiciel władz organizacji: Prezes Oddziału Agnieszka Bobowska-Hryniewicz

DZIAŁALNOŚC ORGANIZACJI
Główne obszary działania:Oświata, edukacja, wychowanie; sztuka, kultura, ochrona zabytków; propagowanie archiwistyki i archiwoznawstwa.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi archiwistykii archiwoznawstwa oraz dyscyplin pokrewnych.
2. Występowanie z inicjatywami dotyczącymi polityki Państwa wobec archiwów i archiwistów, przyczynianie się do właściwego gromadzenia i zabezpieczania narodowego zasobu archiwalnego oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
3. Upowszechnianie wiedzy o archiwach i archiwaliach oraz o prawnych podstawach postępowania z dokumentacją.
4. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów oraz podnoszenie ich wiedzy ogólnej.
5. Dbałość o wysoki poziom etyki i solidarność zawodową członków, integrowanie ich we własnym środowisku oraz budowanie zaufania i szacunku społecznego dla tego zawodu i spraw archiwalnych.

JPGNULL (13,11KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 10:34
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-10-2012 08:28