Stowarzyszenie Kapel Podwórkowych i Estradowych Kapela Podwórkowa "Po Prostu" w Przemyślu

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. 22 Stycznia 17/17, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 670-80-50
e-mail: brak

 Przedstawiciel władz organizacji:Prezes Joanna Potaczek

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania:Pomoc społeczna, działalność charytatywna; rodzina, dzieci, młodzież; sztuka, kultura, ochrona zabytków; sport, rekreacja.

Cele statutowe: Celem Stowarzyszenia jest:
1. rozwój i propagowanie kultury polskiej i regionalnej,
2. tworzenie warunków do rozwijania i upowszechniania folkloru muzycznego.

Doświadczenia i osiągnięcia:
Stowarzyszenie Kapel Podwórkowych i Estradowych Kapela „Po Prostu” organizowała szereg imprez artystycznych na terenie gminy Fredropol. Uczestniczyła w wielu ogólnopolskich festiwalach Kapel Podwórkowych uzyskując wiele nagród i wyróżnień. Organizowała imprezy charytatywne na rzecz dzieci chorych i ubogich w gminie Fredropol.
Rok rocznie Kapela „Po Prostu” organizuje szereg koncertów charytatywnych uczestnicząc w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
Cyklicznie organizuje Podkarpacki Festiwal Młodzieżowy Piosenki Turystycznej. Prowadzi obsługę kompleksową różnych imprez artystycznych łącznie z konferansjerką, prowadzeniem zabaw dla dziecii dorosłych.

Opublikował(a):  Data publikacji: 17-08-2006 10:39 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 18-07-2007 09:17

Na skróty