12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Alfa” w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Brata Alberta 10, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 670-40-09
e-mail: klubalfa@poczta.onet.pl


Przedstawiciel władz organizacji:Prezes Artur Kawiak

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania:Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Cele statutowe:Zasadniczym celem działania Stowarzyszenia jest:
1. udzielanie swym członkom koleżeńskiej pomocy w utrwalaniu postawy abstynenckiej i w pracy nad dalszym rozwojem osobowości,
2. kształtowanie właściwych postaw społecznych związanych z abstynencją i trzeźwym stylem życia.


Doświadczenia i osiągnięcia:
Trzynastoletnie doświadczenie w działalności na rzecz propagowania trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie imprez na rzecz członków i ich rodzin, organizowania wypoczynku letniego dla młodzieży, prowadzenie telefonu zaufania, organizowanie zawodów sportowych.
Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 10:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-07-2007 09:16