17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Alfa” w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Brata Alberta 10, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 670-40-09
e-mail: klubalfa@poczta.onet.pl


Przedstawiciel władz organizacji:Prezes Artur Kawiak

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania:Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Cele statutowe:Zasadniczym celem działania Stowarzyszenia jest:
1. udzielanie swym członkom koleżeńskiej pomocy w utrwalaniu postawy abstynenckiej i w pracy nad dalszym rozwojem osobowości,
2. kształtowanie właściwych postaw społecznych związanych z abstynencją i trzeźwym stylem życia.


Doświadczenia i osiągnięcia:
Trzynastoletnie doświadczenie w działalności na rzecz propagowania trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie imprez na rzecz członków i ich rodzin, organizowania wypoczynku letniego dla młodzieży, prowadzenie telefonu zaufania, organizowanie zawodów sportowych.
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl