22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS "ORLĘTA"

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Św. Jana 3, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 670-25-25 wew. 13
e-mail:


Przedstawiciel władz organizacji: 

DZIAŁALNOŚC ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Swą działalność opiera na systemie wartości chrześcijańskich wśród dzieci i młodzieży na terenie
miasta Przemyśla.

Cele statutowe:
1. Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu.
2. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
3. Współpraca i kontakt z organizacjami oświatowo – wychowawczymi i sportowymi.


Doświadczenia i osiągnięcia:
Nasza świetlica istnieje na terenie miasta Przemyśla już od 10 lat. W tym czasie prowadziła zadania sięgające poza nasz region. Była organizatorem Ogólnopolskich Igrzysk młodzieży salezjańskiej. Nasi przedstawiciele brali udział również w
Igrzyskach Światowych młodzieży salezjańskiej, gdyż odnosili swoje sukcesy.
Co roku organizujemy turniej piłki nożnej w połączeniu z festynem rodzinnym „Augustiadą”. Oprócz tego na przełomie października i listopada przy współpracy TKKF „Ogniwo” turniej tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i seniorów (liga
amatorska).

Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 10:42
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 28-04-2011 13:23