1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stowarzyszenie Muzyczne "Symfonia" przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu


PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Słowackiego 91, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 678-51-94; 678-37-66
e-mail: brak

Przedstawiciel władz organizacji: Prezes Teresa Mazur Humeniuk

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Oświata, edukacja, wychowanie; sztuka, kultura, ochrona zabytków, pomoc szkolna, dofinansowanie festiwali, zakup instrumentów.

Cele statutowe: Celem jest wspieranie i pomaganie finansowo Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu i jego dalszego rozwoju we wszystkich aspektach tego zagadnienia.

Doświadczenia i osiągnięcia: Organizowanie i finansowanie:
-stypendiów i nagród dla uczniów szkoły,
-koncertów, przesłuchań, popisów i przeglądów,
-wykładów seminarium, imprez i konkursów,
-prac nad dokumentacją i archiwizacją dorobku szkoły,
-przedsięwzięć służących podnoszeniu lub uzyskiwaniu kwalifikacji przez uczniów i nauczycieli,
-prac remontowych poprawiających warunki nauki młodzieży,
-zakupu instrumentów i akcesoriów,
-zakupu pomocy naukowych i wyposażenia sal lekcyjnych,
-remont instrumentów.
Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 10:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-07-2007 09:14