9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyskie szkoły i przedszkola gotowe na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020

Koniec sierpnia to czas, kiedy większość z nas już tylko we wspomnieniach wraca do migawek letniej laby, urlopów i beztroskiego wypoczynku. To koniec wakacji, a wraz z nim, kończą się trwające już od dłuższego czasu intensywne przygotowania do zbliżającego się nowego roku szkolnego. Nim zadzwoni pierwszy dzwonek, nie tylko szkoły oraz ich dyrektorzy i nauczyciele muszą dopiąć wszystko na przysłowiowy ostatni guzik. Musi to zrobić przede wszystkim organ prowadzący – w przypadku przemyskich placówek oświatowych – Prezydent Miasta Przemyśla wraz z podległym mu Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

fot_A_Czereba (2).jpeg

 

29 sierpnia br. w przemyskim magistracie odbyła się tradycyjna odprawa władz miasta z dyrektorami miejscowych szkół i przedszkoli. W spotkaniu obok Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna, Wiceprezydenta Bogusława Świeżego oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej Ewy Sawickiej udział wzięli: Poseł na Sejm RP Marek Rząsa, Sekretarz Miasta Dariusz Łapa, Radni Rady Miejskiej: Bogumiła Nowak i Andrzej Berestecki, Kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty w Przemyślu Bernadeta Jasińska, Skarbnik Miasta Monika Czuryk, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu UM Elżbieta Tarnawska, Rektor PWSW Paweł Trefler oraz główni adresaci wydarzenia – dyrektorzy przemyskich szkół i przedszkoli.

 

fot_A_Czereba (21).jpeg

 

Podczas spotkania zgromadzeni podsumowali zmiany, jakie nastąpiły w ostatnim czasie w związku z wdrażaniem reformy edukacji, a także omówili wyzwania, jakie stoją przed władzami miasta i kierującymi miejskimi placówkami oświatowymi. Coroczna odprawa była także okazją do wręczenia aktów mianowania nauczycielom, którzy w sesji letniej zdali egzamin uprawniający ich do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.

 

Akty mianowania z rąk Prezydenta Miasta Przemyśla otrzymali: Piotr Darmobit (ZSEiO), Marta Dyjak (Przedszkole nr 13), Anna Kalemba-Piętka (SOSW nr 3), Jakub Kwolek (SOSW nr 3), Anna Pająk (SP 11), Aneta Pomianek-Zwierkowska (SP 11), ks. Piotr Rączka (CKZiU nr 1), Nina Rudnicka (Przedszkole nr 16), Arkadiusz Rybka (CKZiU nr 2), Agnieszka Wiatrowska (SOSW nr 2) oraz ks. Marcin Wilk (SP 1).

 

fot_A_Czereba (14).jpeg

 

Ponadto Prezydent Miasta wręczył Małgorzacie Wróbel (Przedszkole nr 20), Małgorzacie Ziober (SP 5), Beacie Kosickiej-Siwak (SP 11), Arturowi Mykicie (SP 15) oraz Barbarze Jabłońskiej (SOSW nr 3) akty powierzenia stanowiska dyrektora. Na ich podstawie z dniem 1 września br. wspomniani obejmą funkcje szefów swoich placówek.

 

fot_A_Czereba (11).jpeg

 

Po części oficjalnej nastąpił czas składania życzeń. Władze Miasta oraz zaproszeni goście życzyli kadrze pedagogicznej spokojnego oraz satysfakcjonującego roku szkolnego. Zadowolenia z pełnionych funkcji oraz dumy z osiągnięć swoich uczniów. Władze zapewniły, że również w nadchodzącym roku szkolnym Miasto dołoży wszelkich starań, aby jak najefektywniej skorzystać z wszelkich możliwości pozyskania dodatkowych środków na działalność jednostek oświatowych.

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Agata Czereba

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 29-08-2019 19:32
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 29-08-2019 19:34