Blisko 60 propozycji mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego

Zakończył się pierwszy etap Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2020 rok, czyli składanie propozycji do tej formy konsultacji społecznych. Mieszkańcy mieli możliwość proponowania projektów do budżetu na przyszły rok w trzech kategoriach: budowa i modernizacja infrastruktury ogólnomiejskiej, budowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej oraz działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. Do 25 sierpnia, czyli ostatniego dnia terminu składania propozycji, do Urzędu Miejskiego wpłynęło 58 wniosków.

Najwięcej propozycji zostało złożonych do kategorii II obejmującej zadania osiedlowe, bo aż 29. Inwestycje ogólnomiejskie zostały wskazane w 14 wnioskach, a działania prospołeczne zaliczane do kategorii III BO w 15. Wszystkie pomysły skierowane do Budżetu Obywatelskiego podlegają teraz ocenie formalnej dokonywanej przez powołaną w tym celu komisję składającą się z radnych RM i merytorycznych pracowników Urzędu Miejskiego. Wnioski sprawdzane są pod kątem ich zgodności z wymogami określonymi w regulaminie BO, m.in. prawidłowości oszacowania wartości zadania, zgodności z dokumentami planistycznymi Miasta, prawidłowości przydzielenia do kategorii BO.

Komisja rozpoczęła już swoją pracę, a zgodnie z harmonogramem powinna ją zakończyć 15 września. Dzień później poznają Państwo listę pozytywnie zweryfikowanych projektów.

publikacja: Witold Wołczyk

Kategorie strony: Inwestycje
Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 29-08-2019 09:39 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 03-09-2019 15:04

Na skróty