9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stowarzyszenie Najmłodszych Polskich Żołnierzy II Wojny Światowej - Zarząd Krajowy w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Pułaskiego 19/2, 37-700 Przemyśl
tel./fax: (0-16) 670-17-76
e-mail: brak

Przedstawiciel władz organizacji: Prezes Marian Burak

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Oświata, edukacja, wychowanie; seniorzy, organizacje kombatanckie.

Cele statutowe:Celem Stowarzyszenia jest:
1. upowszechnianie wojennych czynów i zasług Najmłodszych Polskich Żołnierek i Żołnierzy położonychw walkach z wrogami Ojczyzny - o wyzwolenie, niepodległość, suwerenność, sprawiedliwość i demokrację,
2. popularyzowanie konstytucyjnych praw i wolności, szczególnie w odniesieniu do Dzieci i Rodziny,
3. urzeczywistnianie zasad zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka,
4. propagowanie i realizowanie najwartościowszych zasad zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego, Karcie Narodów Zjednoczonych, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych,
5. nieustanna troska o adekwatną ocenę i nobilitację patriotycznych i bohaterskich poświęceń ofiarowanych Ojczyźnie, 6. patronat nad wszelkimi działaniami odnoszącymi się do wszystkich sfer godnego życia i pozytywnego zdrowia Najmłodszych Polskich Weteranów II Wojny Światowej w aspektach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, historycznym, pedagogicznym i akcjosologicznym na tle artykułu 19 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej łącznie z wykładami na ten temat wydanymi przez Trybunał Konstytucyjny - odnoszącymi się do wszystkich władz centralnych, terenowych i samorządowych,
7. współdziałanie z nauczycielami i młodzieżą szkolną, akademicką, wojskową i harcerską w zakresie kształtowania postaw obywatelskich, wzorcowej praworządności i sprawiedliwości.
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl