13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie partnerów do udziału w programie Przemyska Karta Seniorów

Przemyska Karta Seniora

 

Informacja dla firm pragnących zostać Partnerem Programu „Przemyska Karta Seniora”

 

Szanowni Przedsiębiorcy!

Uprzejmie informuję, że na terenie miasta Przemyśla wdrażany jest Program „Przemyska Karta Seniora”, który oficjalnie wejdzie w życie z dniem 1 października 2019r. Jednakże już teraz zapraszam Państwa do zapoznania się z jego głównymi celami, a następnie – z chwilą uruchomienia Programu w naszym mieście – do współpracy, wierząc, że udział w nim zwiększy grono Państwa klientów, a także wzmocni wizerunek i zaufanie do firmy.

Program „Przemyska Karta Seniora” skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia. Jego głównym celem jest wsparcie aktywności seniorów zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla, umożliwiając im stworzenie sprzyjających  warunków do życia społeczno – gospodarczego, a także ułatwienie dostępu m. in. do kultury, sportu i rozrywki.

Partnerem programu „Przemyska Karta Seniora” może zostać każdy, kto pragnie wesprzeć seniorów z terenu miasta Przemyśla w formie oferowanych ulg, zniżek i specjalnych usług.

Każdy kto chce zostać Partnerem, może przystąpić do udziału w Programie w dowolnym czasie i na dowolny okres. Partner sam określa wysokość ulg, zniżek lub zakres specjalnych usług.

Aby zostać Partnerem Programu „Przemyska Karta Seniora” konieczne będzie –  wypełnienie deklaracji – wniosku o przystąpienie do Programu w charakterze Partnera z propozycją oferowanych ulg. Zwrotnie zostanie Państwu dostarczone Porozumienie dotyczące partnerstwa w Programie, przygotowane na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz materiały do oznakowania miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Informacje o  Programie będą Państwo mogli zamieszczać we wszelkich wydawanych przez siebie materiałach promocyjno – reklamowych. Również w materiałach informacyjnych dotyczących Programu. Dodatkowo na stronie internetowej miasta www.przemysl.pl,  znajdzie się informacja o  Państwa udziale w Programie i rodzaju udzielanych zniżek.

Przystąpienie do Programu pozwoli Państwu pozyskać nowych klientów, zwiększyć rozpoznawalność oraz kształtować wizerunek podmiotu przyjaznego seniorom.

Liczę, że przyjmą Państwo z  zainteresowaniem  niniejszą propozycję. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 678 48 86 lub pisząc na adres

Przypominam, że Program oficjalnie wystartuje z dniem 1 października 2019r. i od tego dnia możliwe będzie podpisanie stosownego porozumienia.

 Zapraszam do współpracy   

Prezydent Miasta Przemyśla
Wojciech Bakun

 

 

DOCXPorozumienie z Partnerem Programu Przemyska AKrta Seniora.docx
DOCXFormularz zgłoszeniowy Przemyska Karta Seniora.docx
 

Podstawa prawna:
PDFUchwała Nr 104/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu "Przemyska Karta Seniora".
PDF  Zarządzenie nr 312/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru Przemyskiej Karty Seniora oraz wzorów obowiązujących druków
PDF  Zarządzenie nr 340/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 3 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru Przemyskiej Karty Seniora oraz wzorów obowiązujących druków
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl