20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stowarzyszenie Pomocy Psom Bezdomnym „Amicus” w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Dworskiego 56/1, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 678-61-23
e-mail: brak

Przedstawiciel władz organizacji: Prezes Antoni Szałyga

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania:Propagowanie idei humanitarnego traktowania zwierząt, poprawa ich bytu, interwencje, prowadzenie schronisk.

Cele statutowe:Cel działania Stowarzyszenia:
1. propagowanie wśród ludzi idei humanitarnego traktowania zwierząt,
2. poprawa bytu zwierząt,
3. interwencje przeciw złemu traktowaniu zwierząt,
4. prowadzenie schroniska dla zwierząt.

Doświadczenia i osiągnięcia:
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 8.12.2004 r. w KRS – Rzeszów pod nr 0000223360. Członkowie w większości rekrutują się ze Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami „Sara”. Dzięki doświadczeniu, ogromnemu zaangażowaniu, znajomości zagadnień związanych z zadaniami statutowymi, możliwa staje się ich realizacja. Chcąc pomóc samorządom w wypełnianiu aktów prawnych związanych z ochroną zwierząt zawarliśmy stosowne umowy. Z ich treści wynika, że kładziemy nacisk nie tylko na interwencje w sytuacjach ekstremalnych /udzielanie pierwszej pomocy, adopcji zwierząt bezdomnych/. Zwracamy szczególną uwagę na humanitarną edukację wśród dzieci i młodzieży. Udzielamy porad osobom mającym problemy ze swoimi „pupilami”. Dzięki naszym działaniom wiele zwierząt znalazło „nowy dom”, unikając pobytu w przepełnionych schroniskach. Organizujemy pomoc w naturze osobom zajmującym się zwierzętami a ich sytuacja materialna jest trudna. Z opinii samorządów wynika, że wyszliśmy naprzeciw ich oczekiwaniom. Dzięki temu zmniejszyło się zagrożenie ze strony zwierząt bezdomnych, porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych.
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl