10.3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie” zs. w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Borelowskiego 1A, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 675-15-14
e-mail: wzrastanie@freehost.pl
www.wzrastanie.freehost.pl

Przedstawiciel władz organizacji: Prezes Alicja Sabatowska

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Dzieci i młodzież, profilaktyka, wolontariat, osoby niepełnosprawne.

Cele statutowe: 

Celem Stowarzyszenia jest: 
1. zrzeszanie ludzi dobrej woli, którzy pragną działać na rzecz dzieci, młodzieży, ich rodzin oraz osób potrzebujących różnorodnej pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, edukacyjnej, materialnej,
2. wielopłaszczyznowa pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, oraz działania zmierzające do wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 
3. propagowanie idei wolontariatu, podejmowanie różnych inicjatyw z wolontariatem i na rzecz wolontariatu, 

4. przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
5. działanie na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ekologii, 
6. działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
7. niesienie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i w czasie klęsk żywiołowych.

Doświadczenia i osiągnięcia:

1. Prowadzenie od 2000 roku w obecnych strukturach Stowarzyszenia i wcześniej od 1993 roku (Fundacji Wzrastanie) 2 świetlic profilaktyczno – wychowawczych tj. w Przemyślu i Radymnie. 
2. Rozwój placówek w aspekcie pracy merytorycznej, lokalowej – bazy oraz zdobywania środków finansowych. 
3. Nagroda Ministra Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. 
4. Sukcesy szkolne wychowanków m.in. podjęcie studiów.

 

 

 

 

 

 

 

 
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl