Propozycje zadań do BO 2020 tylko do końca tygodnia!

Zostało jeszcze tylko parę dni, aby zgłosić swoje propozycje do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2020 rok. Zgodnie z harmonogramem ostatnie formularze powinny dotrzeć do Urzędu Miejskiego do 25 sierpnia. Zachęcamy do zgłaszania swoich pomysłów wszystkich przemyślan, wystarczy 30 osób popierających projekt w jednej z trzech kategorii: ogólnomiejskiej, osiedlowej lub o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, czy sportowym.

Formularze zgłoszeń są dostępne w BIP-ie, na stronie www.przemysl.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu, Rynek 1 – do pobrania tutaj >> Formularz zgłaszania zadań do BO.docx

Na jednym formularzu można złożyć wniosek dotyczący tylko jednego zadania.

Wypełniony formularz zgłoszenia zadań należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu, Rynek 1, wysłać listem na adres Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Budżet Obywatelski” lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej przesyłając na adres skan podpisanego zgłoszenia. Za datę zgłoszenia w przypadku przesyłki pocztowej uważa się datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje na temat wymogów jakie muszą spełniać zgłoszenia znajdą Państwo w Uchwale Nr 102/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla i zawartym w niej Regulaminie

publikacja: Witold Wołczyk

Kategorie strony: Inwestycje
Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 21-08-2019 14:38

Na skróty