12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stowarzyszenie Taksówkarzy Prywatnych „Kresy” w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Borelowskiego 15 X piętro, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 677-97-00
e-mail: brak

 

Przedstawiciel władz organizacji:Prezes Ryszard Pelc

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania:Działalność w zakresie przewozów osobowych taxi.

Cele statutowe:Cele Stowarzyszenia:
1. Działanie na rzecz popierania i rozwoju wszelkiej działalności w zakresie przewozów osobowych taksówkami zgodnie z obowiązującym prawem,
2. Propagowanie i wprowadzanie wszelkich nowości w zakresie działalności członków,
3. Wymiana doświadczeń i bieżącej informacji o działalności gospodarczej,
4. Inicjonowanie nowelizacji obowiązujących przepisów prawnych w kierunku dynamicznego rozwoju działalności taksówkarskiej,
5. Obrona interesów członków STP "KRESY" wobec władz państwowych samorządowych, stowarzyszeń konkurencyjnych oraz innych podmiotów,
6. Współpraca z organizacjami samorządu gospodarczego, małego biznesu w kraju i za granicą oraz z innymi Stowarzyszeniami i Zrzeszeniami branżowymi,
7. Zorganizowanie centrali RADIO-TAXI. Działanie w systemie RADIO-TAXI.
8. Współpraca ze sponsorami w zakresie rozwijania powyższych celów,
9. Promowanie i reklamowanie działalności członków STP "KRESY",
10. Udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia będących chwilowo w trudnej sytuacji materialnej z powodów losowych.
Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 11:07
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-07-2007 09:01