2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stowarzyszenie Transportu Prywatnego "Taxi Pod Kasztanem" w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Mireckiego 5, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 670-66-66
e-mail: brak

 Przedstawiciel władz organizacji:Prezes Krzysztof Gawlik

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania:Ochrona interesów zawodowych.

Cele statutowe:Cele Stowarzyszenia:
1. ochrona interesów zawodowych członków Stowarzyszenia w ramach obowiązującego porządku prawnego,
2. współdziałanie z organami administracji państwowej w sprawach dotyczących działalności członków Stowarzyszenia oraz reprezentowanie i ochrona interesów członków,
3. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania usług,
4. szkolenie zawodowe i prawne członków Stowarzyszenia,
5. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.


Doświadczenia i osiągnięcia:
Przedstawiciele władzy Stowarzyszenia uczestniczą w ochronie interesów zawodowych Członków Stowarzyszenia na spotkaniach z władzami miasta Przemyśla, składając wnioski na temat polepszaniai usprawnienia organizacji ruchu drogowego na terenie miasta Przemyśl, limitowania ilości taksówek na terenie miasta Przemyśl.
Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 11:08
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-07-2007 09:01