20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stowarzyszenie Winnice Doliny Sanu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Barska 15/1
tel.: 0-696-482-715
e-mail: brak


Przedstawiciel władz organizacji: Prezes Tadeusz Błaszczyszyn

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Oświata, edukacja, wychowanie, ekologia, ochrona środowiska, sport, rekreacja, popularyzacja uprawy winorośli.

Cele statutowe:
Celem Stowarzyszenia jest:
1. popularyzacja uprawy winorośli i szerzenie fachowej wiedzy,
2. pomoc merytoryczna i organizacyjna dla gospodarstw rolnych, grup producenckich oraz innych osób i instytucji zainteresowanych prowadzeniem profesjonalnej uprawy winorośli i wyrobem win gronowych,
3. propagowanie wysokiej jakości produkcji winiarskiej oraz przyjaznych dla środowiska metod uprawy winorośli i wyrobu wina,
4. promowanie krajowych win gronowych, popularyzację szeroko pojętej kultury wina, w tym szczególnie polskich tradycji winiarskich,
5. upowszechnianie winiarstwa,
6. pielęgnowanie i upowszechnianie regionalnych przepisów i procesów produkcji win,
7. kultywowanie tradycji wyrobu napojów alkoholowych w warunkach domowych,
8. propagowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
9. zapewnienie warunków sprzyjających aktywności zawodowej,
10. działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
11. działanie na rzecz ochrony tradycji i historii,
12. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
13. zapobieganie patologiom społecznym.
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl