10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Pułaskiego 19, 37-700 Przemyśl
tel./fax: (0-16) 670-17-76
e-mail: brak

Przedstawiciel władz organizacji:Przewodniczący Marian Burak

DZIAŁALNOŚC ORGANIZACI
Główne obszary działania:Oświata, edukacja, wychowanie; ochrona zdrowia, rehabilitacja; rodzina, dzieci, młodzież; seniorzy, organizacje kombatanckie.

Cele statutowe: Nadrzędnym celem Komitetu jest ochrona praw i interesów dziecka.
Komitet prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną; upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym; podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka; broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa; inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi własne placówki; organizuje i prowadzi placówki wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży; podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do ochrony interesów dziecka.

Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 11:29
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-07-2007 08:45