-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rusza Budżet Obywatelski na 2020 rok. Od 6 sierpnia czekamy na propozycje zadań.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla wchodzi w życie, a więc zapraszamy do udziału w tych konsultacjach społecznych. Od 6 sierpnia (wtorek) czekamy na Państwa zgłoszenia zadań w trzech kategoriach.

Zbieranie wniosków do BO zgodnie z harmonogramem będzie trwać od 6 do 25 sierpnia. Kolejne ważne daty w procesie wyłaniania zadań objętych Budżetem Obywatelskim to:

Zgłaszanie projektów

Od 6 sierpnia 2019r. do 25 sierpnia 2019r.

Weryfikacja zgłoszonych projektów

Od 26 sierpnia 2019r. do 15 września 2019r.

Sporządzenie listy projektów dopuszczonych do głosowania

16 września 2019r.

Składanie skarg na niedopuszczenie projektu do głosowania

19 września 2019r.

Głosowanie

Od 20 września 2019r. do 6 października 2019r.

Publikacja wyników głosowania

10 października 2019r.

 

Zgodnie z przyjętą uchwałą zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla mogą być zgłaszane w trzech kategoriach:

Kategoria I – budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej,

Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej,

Kategoria III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

  • Do Kategorii I należą zadania, które ze względu na swój charakter oraz zasięg oddziaływania zaspokajają potrzeby mieszkańców Miasta niezależnie od miejsca ich zamieszkania, a ich wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 500.000 zł.
  • Do Kategorii II należą zadania, które będą realizowane na terenie jednego osiedla. Środki przeznaczone na realizację zadań w II kategorii na danym osiedlu są określone w tabeli:

L.p.

Osiedle

Kwoty BO w zł

1

Stare Miasto

41 500, 00

2

Kmiecie

60 500, 00

3

Warneńczyka

31 000, 00

4

Lipowica

25 000, 00

5

Salezjańskie

53 500, 00

6

Kazanów

72 500, 00

7

Winna Góra

25 000, 00

8

Rogozińskiego

25 000, 00

9

Krasińskiego

47 500, 00

10

Kopernika

35 500, 00

11

Lwowskie

31 000, 00

12

Łukasińskiego

59 500, 00

13

Przemysława

37 500, 00

14

Słowackiego

25 000, 00

15

Konopnickiej

25 000, 00

16

Mickiewicza

26 000, 00

17

Zielonka

25 000, 00

18

Rycerskie

39 500, 00

19

Krakowskie

25 000, 00

20

Za Wiarem

25 000, 00

21

Kruhel Wielki

25 000, 00

 

Suma

760 500

 

  • Do Kategorii III należą zadania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 5.000 zł.

Przypominamy, że zgłoszeń propozycji zadań może dokonać 30 mieszkańców Przemyśla. Przedstawicielem mieszkańców jest osoba, która zgłosiła projekt.

Formularze zgłoszeń są dostępne w BIP-ie, na stronie www.przemysl.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu, Rynek 1 – do pobrania tutaj >> DOCXFormularz zgłaszania zadań do BO.docx (49,29KB)

Na jednym formularzu można złożyć wniosek dotyczący tylko jednego zadania.

Wypełniony formularz zgłoszenia zadań należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu, Rynek 1, wysłać listem na adres Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Budżet Obywatelski” lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej przesyłając na adres skan podpisanego zgłoszenia. Za datę zgłoszenia w przypadku przesyłki pocztowej uważa się datę stempla pocztowego.

Zgłoszenie uznaje się za skuteczne, jeśli na formularzu zgłoszenia zadań zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe.

Zgłoszenia dokonane po upływie terminu wyznaczonego w zarządzeniu, o którym mowa w § 6 uchwały nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat wymogów jakie muszą spełniać zgłoszenia znajdą Państwo w Uchwale Nr 102/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla i zawartym w niej Regulaminie

 

publikacja: Witold Wołczyk

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 02-08-2019 16:10
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 04-10-2019 08:01