22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "FREDREUM" w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Grodzka 1, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 678-25-43; 678-52-21;
e-mail: biuro@fredreum.pl; http://www.fredreum.pl


Przedstawiciel władz organizacji:Prezes Krystyna Knapek

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Cele statutowe:Celem Towarzystwa jest krzewienie kultury teatralnej wśród młodzieży oraz osóbdorosłych w kraju i za granicą, upowszechnianie literatury polskiej, nawiązywanie kontaktów z teatrami zagranicznymi:
1. kultywowanie wieloletniej tradycji Towarzystwa,
2. upowszechnianie wśród społeczeństwa umiłowania piękna i kultury słowa polskiego,
3. popularyzacja dzieł dramaturgii polskiej i obcej,
4. propagowanie kultury polskiej w środowiskach polonijnych,
5. pielęgnowanie tradycji teatralnych Miasta Przemyśla,
6. wspieranie wszelkich inicjatyw rozwijających kulturę teatralną młodzieży.
Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 11:30
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-06-2009 12:59