22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Towarzystwo Edukacji Teatralnej w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: brak,
tel./fax: 
e-mail: brak
Przedstawiciel władz organizacji:brak danych

DZIAŁALNOŚĆ ORGAZNIZACJI
Główne obszary działania:Oświata, edukacja, wychowanie; sztuka, kultura, ochrona zabytków.

Cele statutowe:Celami Stowarzyszenia są:
1. Upowszechnianie i rozwijanie twórczości teatralnej w różnych środowiskach,
2. Aktywizowanie środowisk młodzieżowych w kierunku kształcenia sceno-technicznego,
3. Popularyzacja dzieł dramaturgii polskiej I obcej młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Propagowanie kultury polskiej środowisk polonijnych za granic,
5. Współdziałanie z innymi ośrodkami kultury w zakresie kształtowania twórczościartystycznej,
6. Wspieranie inicjatyw w zakresie ochrony zabytków i wszelkich dóbr kultury,
7. Podnoszenie kwalifikacji w zakresie twórczości artystycznej.


Doświadczenia i osiągnięcia:
Towarzystwo istnieje od 1995 roku. W Towarzystwie działają doświadczeni aktorzy, amatorzy oraz ludzie z zawodowym przygotowaniem artystycznym, a także z wykształceniem muzycznym. W Towarzystwie działa scena dramatyczna, scena młodzieżowa oraz trzy zespoły muzyczne. Przez 10 lat działalności każdy podmiot artystyczny brał udział w wielu ogólnopolskich festiwalach i przeglądach. Aktorzy sceny dramatycznej występowali kilkanaście razy poza granicami kraju
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl