22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 678-35-50
e-mail: brakPrzedstawiciel władz organizacji: Prezes Janusz Piwiński

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Oświata, edukacja, wychowanie; pomoc społeczna, działalność charytatywna; sztuka, kultura, ochrona zabytków; sport, rekreacja; mniejszości narodowe.

Cele statutowe: Celem działania Towarzystwa jest zespolenie osób, którym bliskie jest dziedzictwo historyczne królewskiego społecznego miasta Lwowa, niesienie wzajemnej pomocy, pielęgnowanie dorobku historycznego tego regionu, szerzenie prawdy o dziejach Lwowa i kresów wschodnich, dążenie do utrzymania bliskiej więzi z tym regionem, jego mieszkańcami, organizacjami których żądania są zbliżone do celów towarzystwa, działalność na rzecz realizacji praw Polaków przesiedlonych z ziemi wschodnich do otrzymania odszkodowań, działalność na rzecz Polaków tam zamieszkałych, działalność na rzecz zachowania przez społeczeństwo polskie pozostawionego na tych ziemiach mienia narodowego dóbr kultury i sztuki, utrzymanie koleżeństwa i niesienie wzajemnej pomocy.
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl