9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 678-35-50
e-mail: brakPrzedstawiciel władz organizacji: Prezes Janusz Piwiński

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Oświata, edukacja, wychowanie; pomoc społeczna, działalność charytatywna; sztuka, kultura, ochrona zabytków; sport, rekreacja; mniejszości narodowe.

Cele statutowe: Celem działania Towarzystwa jest zespolenie osób, którym bliskie jest dziedzictwo historyczne królewskiego społecznego miasta Lwowa, niesienie wzajemnej pomocy, pielęgnowanie dorobku historycznego tego regionu, szerzenie prawdy o dziejach Lwowa i kresów wschodnich, dążenie do utrzymania bliskiej więzi z tym regionem, jego mieszkańcami, organizacjami których żądania są zbliżone do celów towarzystwa, działalność na rzecz realizacji praw Polaków przesiedlonych z ziemi wschodnich do otrzymania odszkodowań, działalność na rzecz Polaków tam zamieszkałych, działalność na rzecz zachowania przez społeczeństwo polskie pozostawionego na tych ziemiach mienia narodowego dóbr kultury i sztuki, utrzymanie koleżeństwa i niesienie wzajemnej pomocy.
Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 11:34
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-07-2007 08:42