Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Przemyskie

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. M. F. Focha 12, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 677-07-62; fax. (0-16) 677-07-60;
e-mail: schronisko_przemysl@wp.pl

Przedstawiciel władz organizacji: Prezes Jadwiga Mikołajczyk

DZIAŁALNOŚC ORGANIZACJI
Główne obszary działania:Pomoc społeczna, działalność charytatywna.

Cele statutowe: Głównym celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim, w tym niepełnosprawnym – w duchu
Patrona, św. Brata Alberta.
Opublikował(a):  Data publikacji: 17-08-2006 11:35 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 18-07-2007 08:41

Na skróty