14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Towarzystwo Przemyskiej Orkiestry Dętej przy JW. 3928 w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. 29 Listopada 1, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 677-12-16
e-mail: brak


Przedstawiciel władz organizacji: Prezes Franciszek Groński

DZIAŁALNOŚC ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Oświata, edukacja, wychowanie; sztuka, kultura, ochrona zabytków.

Cele statutowe:
Celem Stowarzyszenia jest propagowanie i kultywowanie tradycji Przemyskich Orkiestr Dętych poprzez rozwój szeroko pojętej kultury muzycznej.

Doświadczenia i osiągnięcia:

Towarzystwo Przemyskiej Orkiestry Dętej w Przemyślu zostało założone w 1996 r. Lokum oraz umundurowanie zapewnił bezpłatnie D-ca Garnizonu Przemyśl. Od czasu powstania Towarzystwa znacznie wzrósł jego stan liczebny. Towarzystwo powstało licząc 26 członków, w chwili obecnej jest ich 34. Przeważnie są to bardzo młodzi ludzie. Towarzystwo skupia młodzież, która ukończyła szkoły muzyczne I i II stopnia oraz muzyków byłej orkiestry WOP. Czterech spośród byłych muzyków studiuje obecnie na akademiach muzycznych. Towarzystwo Przemyskiej Orkiestry Dętej mając w statucie propagowanie i kultywowanie tradycji Przemyskich Orkiestr Dętych, koncertowało w wielu miejscowościach obecnego województwa podkarpackiego, między innymi w Jarosławiu, Lubaczowie, Sanoku, Nowej Dębie i wielu mniejszych miejscowościach. Jednak głównym miejscem zapewnienia oprawy muzycznej jest garnizon i miasto Przemyśl. Od prawie 10 lat (15 sierpnia 2006 r. – dziesięciolecie działalności) orkiestra zapewnia oprawę muzyczną wszystkich ważniejszych uroczystości państwowych, kościelnych, a przede wszystkim wojskowych. Od kilku lat zabezpiecza oprawę muzyczną 13 sierpnia na Mszy Św. w Kalwarii Pacławskiej, a po mszy występuje z koncertem dla pielgrzymów. Orkiestra została wyróżniona listem gratulacyjnym Wojewody Przemyskiego oraz nagrodą Prezydenta Miasta Przemyśla za osiągnięcia w dziedzinie propagowania tradycji Przemyskich Orkiestr Dętych, a także otrzymało liczne listy gratulacyjne od władz wojskowych i kościelnych. Pomimo bardzo trudnej sytuacji finansowej Towarzystwo nadal funkcjonuje i cieszy się dużym powodzeniem.

W sierpniu 2011 roku odbędą się uroczystości związane z 15 rocznicą utworzenia Orkiestry. 
Patronat nad Orkiestrą od 1 stycznia 2011 r. przejął Dowódca 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. Gen. A. Galicy.

Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 11:36
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-05-2011 12:47