19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Towarzystwo Przyjaciół Dobromila i Regionu z siedzibą w Przemyślu

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Glazera 18/55, 37-700 Przemyśl
tel.: brak
e-miał: brak
Przedstawiciel władz organizacji:Przewodniczący Tadeusz Zubik

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania:Pomoc Polakom i Kościołowi w Dobromilu.

Cele statutowe:Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. Współpracę i współdziałanie z organizacjami pokrewnymi w kraju i zagranicą na rzecz niesienia pomocy rodzinom polskim zamieszkującym region Dobromila oraz integracji byłych mieszkańców tego regionu i ich rodzin mieszkających na terenie Polski i za jej granicami.
2. Pomoc w odbudowie, budowie i remontach obiektów zabytkowych związanych z polską kulturą, historią w regionie dobromilskim takich jak: kościoły, kaplice, pomniki, zespoły zamkowe, cmentarze i inne.
3. Niesienie materialnej i moralnej pomocy Polakom na wschodzie, umożliwienie grupom dzieci i młodzieży spotkań z rówieśnikami z Polski, kontakty z żywą współczesną kulturą polską.
4. Pomaganie w uruchamianiu i rozwoju szkół z nauką jeżyka polskiego przez dostarczanie podręczników szkolnych, książek polskich, organizowanie kolonii i wycieczek dla dzieci, popieranie rozwoju polskiej kultury i kultywowanie polskiej tradycji.
5. Organizowanie w ramach utrzymywanej współpracy spotkań, zjazdów i prelekcji z byłymi i obecnymi mieszkańcami regionu dla kultywowania tradycji, gromadzenia pamiątek o przeszłości historycznej tego regionu.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl