20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 678-56-01;
e-mail: tpntpn@wp.pl

www.tpn.vt.pl


Przedstawiciel władz organizacji: Prezes mgr inż. Grzegorz Poznański

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Nauka, popularyzacja wiedzy, edukacja, publikacja.

Cele statutowe: Cele Towarzystwa:
1. Wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych oraz popularyzowanie nauki, wiedzy i kultury wśród najszerszych kręgów społeczeństwa regionu,
2. Rozwój zaplecza naukowo-badawczego i edukacyjnego dla potrzeb środowiska naukowego, kulturalnegoi gospodarczego,
3. Publikowanie wyników badań naukowych,
4. Popularyzowanie osiągnięć naukowych i promowanie dorobku środowiska naturalnego,
5. Organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, odczytów i wykładów, konsultacji i zebrań publicznycho tematyce naukowej i kulturalnej oraz kursów i szkoleń,
6. Współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami, ośrodkami naukowymi i instytucjami kulturalnymi,
7. Podejmowanie innych przedsięwzięć w związku z realizacją celów statutowych.


Doświadczenia i osiągnięcia:
Stworzenie bazy dla Biblioteki Naukowej TPN.
Prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych.
Publikacja opracowań naukowych w ramach Rocznika Przemyskiego i Biblioteki Przemyskiej oraz innych wydawnictw.
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl