Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 678-56-01;
e-mail: tpntpn@wp.pl

www.tpn.vt.pl


Przedstawiciel władz organizacji: Prezes mgr inż. Grzegorz Poznański

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Nauka, popularyzacja wiedzy, edukacja, publikacja.

Cele statutowe: Cele Towarzystwa:
1. Wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych oraz popularyzowanie nauki, wiedzy i kultury wśród najszerszych kręgów społeczeństwa regionu,
2. Rozwój zaplecza naukowo-badawczego i edukacyjnego dla potrzeb środowiska naukowego, kulturalnegoi gospodarczego,
3. Publikowanie wyników badań naukowych,
4. Popularyzowanie osiągnięć naukowych i promowanie dorobku środowiska naturalnego,
5. Organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, odczytów i wykładów, konsultacji i zebrań publicznycho tematyce naukowej i kulturalnej oraz kursów i szkoleń,
6. Współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami, ośrodkami naukowymi i instytucjami kulturalnymi,
7. Podejmowanie innych przedsięwzięć w związku z realizacją celów statutowych.


Doświadczenia i osiągnięcia:
Stworzenie bazy dla Biblioteki Naukowej TPN.
Prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych.
Publikacja opracowań naukowych w ramach Rocznika Przemyskiego i Biblioteki Przemyskiej oraz innych wydawnictw.
Opublikował(a):  Data publikacji: 17-08-2006 11:37 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 10-01-2014 07:40

Na skróty