15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Towarzystwo Ulepszania Miasta w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Rynek 26, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 670-73-71
e-mail: ;  
http://free.ngo.pl/tum

Przedstawiciel władz organizacji: Prezes Andrzej Juszczyk

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Poprawa jakości warunków życia w mieście i okolicy, podniesienie atrakcyjności.

Cele statutowe: 
Celem Towarzystwa jest działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej Przemyśla tj. poprawa jakości warunków życia w mieście oraz jego okolicach, a w 
szczególności uczynienie Przemyśla i jego okolic miejscem atrakcyjnym, zadbanym i przyjaznym dla ludzi i środowiska. Działania Towarzystwa wiążą się z następującymi priorytetami: ekologia - turystyka - kultura - ochrona i kształtowanie krajobrazu  miejskiego - ochrona i odnawianie obiektów zabytkowych, w tym cmentarzy - wielokulturowość - edukacja społeczna - bezpieczeństwo - działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 11:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 29-09-2009 15:21