Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tekst uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego ogłoszony

19 lipca br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego opublikowana została Uchwała nr 102/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla. Oznacza to, że wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od tej daty.

Zainteresowanie Budżetem Obywatelskim Miasta Przemyśla  na przyszły rok rośnie, pojawiają się kolejne pytania o terminy i harmonogram. Uspokajamy, że wkrótce po uprawomocnieniu uchwały te najważniejsze dla wnioskodawców i wszystkich mieszkańców zainteresowanych tą formą konsultacji społecznych informacje zostaną opublikowane na naszej stronie.

Osoby, które jeszcze nie zapoznały się z tekstem opublikowanej uchwały informujemy, że jest on dostępny na stronie http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Przemyśla

publikacja: Witold Wołczyk