26 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przenosimy się!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zakończył się remont i adaptacja budynku przy ul. Ratuszowej 1 na potrzeby Urzędu Miejskiego. Od kilku dni trwają przenosiny części wydziałów do nowej siedziby. Pozwoli to na skupienie dotychczas rozrzuconych w wielu miejscach komórek Urzędu, ułatwiając mieszkańcom załatwianie swoich spraw, a także zwolnienie dotychczas wynajmowanych (ul. Katedralna 5) lub będących w złym stanie technicznym budynków (ul. Matejki 1).

W nowo zagospodarowanym budynku swoją siedzibę mają wydziały i komórki:

  • Promocji i Kultury,
  • Edukacji i Sportu,
  • Spraw Społecznych,
  • Architektury,
  • Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych,
  • Biuro Zamówień Publicznych,
  • Biuro Rozwoju Miasta.

przeprowadzka_1.jpeg

przeprowadzka_3.jpeg

przeprowadzka_4.jpeg

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w całości znajdzie się w budynku Rynek 1, a Archiwum Urzędu Miejskiego w Przemyślu pozostaje przy ul. Harcmistrz Izydory Kossowskiej 1. Numery telefonów, z których do tej pory korzystaliście Państwo w kontaktach z urzędnikami, pozostają bez zmian.


Przebudowa pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ratuszowej 1

dla potrzeb administracyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

1. Zakres robót obejmował przebudowę parteru, I piętra i II piętra, wykonanie elewacji północnej budynku, dobudowę windy i schodów zewnętrznych.  Zakres nie obejmował piwnic, poddasza, dachu oraz pozostałych elewacji.

2. Szczegółowy zakres  prac budowlanych:

- rozbiórki i demontaże łącznie z demontażem instalacji elektrycznej, c.o., wod-kan,

- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,

- poszerzenie biegów klatki schodowej na strych,

- wykonanie komina oddymiającego i stropu klatki schodowej poddasza,

- wykonanie schodów zewnętrznych i szybu windy,

- montaż dźwigu osobowego,

- roboty murarskie, tynkarskie

- posadzki z płytek posadzkowych i okładzinowych w toaletach i pomieszczeniach socjalnych,

- wyposażenie toalet w suszarki do rąk bez zakupu i montażu luster,

- posadzki w korytarzu na parterze z płytek gres,

- posadzki w pomieszczeniach biurowych z paneli,

- sufity podwieszane z płyt GK w pomieszczeniach,

- sufity podwieszane kasetonowe w korytarzach

- częściowa wymiana stolarki okiennej na p.poż

- montaż stolarki drzwiowej drewnianej,

- remont elewacji od strony parkingu – tynk, obróbki blacharskie, malowanie.

- wykonanie instalacji sanitarnych: zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej,

- wykonanie instalacji elektrycznych: p.poż, nowego zasilania budynku, wewnętrznej instalacji elektrycznej, alarmowej, okablowania sieci LAN

- przebudowę odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

3.Termin realizacji zadania:

- rozpoczęcie robót – 04 grudnia 2017r.

- zakończenie robót – 27 czerwca 2019r.

4. Koszt przebudowy budynku:  2 361 177,88zł.

5. Dane techniczne: Powierzchnia użytkowa: 1 326,21m2; Kubatura: 10 539m3.

publikacja: Witold Wołczyk

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 19-07-2019 16:01