11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła - Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Oratorium"

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Basztowa 15, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 678-61-41
e-mail: oratorium.przemysl@interia.pl


Przedstawiciel władz organizacji: dyrektorka Świetlicy - s. Zofia Chrapek

DZIAŁALNOŚC ORGANIZACJI
Główne obszary działania:Oświata, edukacja, wychowanie; pomoc społeczna, działalność charytatywna; rodzina, dzieci, młodzież.

Cele statutowe: Statutową misją Zgromadzenia jest prowadzenie placówek wychowawczych, między innymi Placówek Wsparcia Dziennego, gdzie dzieci potrzebujące pomocy, ubogie, zaniedbane, z rodzin dysfunkcyjnych znajdują wsparcie i opiekę. Celem tej działalności jest:
•Wszechstronne wychowanie oparte na chrześcijańskim systemie wartości
•Tworzenie właściwych warunków wychowawczo – opiekuńczych, religijnych, zdrowotnych i materialnych
•Oddziaływanie na rodzinę dziecka, by wesprzeć ją w jej podstawowych funkcjach.

Doświadczenia i osiągnięcia:
Świetlica działa już od 1993 roku, objęła więc swoją opieką setki dzieci. Z doświadczenia widzimy,że praca ta przynosi wiele efektów. ORATORIUM jest traktowane jak drugi dom – gdzie można odpocząć po szkole, spokojnie odrobić lekcje przy pomocy opiekuna, pożytecznie spędzić czas, porozmawiać o swoich problemach. Wychowankowie motywowani do systematycznej nauki, wspierani pomocą, robią postępy w nauce, rozwijają swoje osobiste zainteresowania. Przez wdrażanie w potrójną pracę: duchową, umysłowąi fizyczną, wg wskazań Błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza – Założyciela naszego Zgromadzenia, uczą się samodzielności i odpowiedzialności oraz właściwego funkcjonowania w społeczeństwie.
Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 11:42
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-11-2007 09:18