13 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rusza nabór uzupełniający do projektu pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” - wolne miejsca na kotły na biomasę i kotły na gaz

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rozpoczęciu naboru uzupełniającego do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” realizowanym w ramach poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - wymiana źródeł ciepła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Do projektu mogą przystąpić mieszkańcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • nieruchomość, na której wykonana ma być instalacja położona jest w granicach administracyjnych miasta Przemyśla,
 • nieruchomość, na której wykonana ma być instalacja nie posiada dostępu do sieci ciepłowniczej (dotyczy tylko kotłów na biomasę),
 • stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja jest uregulowany - mieszkaniec posiada prawo do dysponowania nieruchomością bezterminowo lub co najmniej do 31 grudnia 2026 roku (okres trwałości projektu),
 • dotychczasowy tradycyjny kocioł na paliwo stałe zostanie zlikwidowany,
 • nie mają nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Miejskiej Przemyśl,
 • w budynku, w którym będzie montowane nowe źródło ciepła w okresie ostatnich 10 lat były przeprowadzone inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków (np.: docieplenie ścian, fundamentów, stropów, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia budynku na energooszczędne, wymiana sprzętów domowych na energooszczędne, itp.).

Nabór do ww. projektu ma charakter uzupełniający i dotyczy wyłącznie rodzajów kotłów z których zrezygnowali wcześniej uczestnicy projektu. Orientacyjna dostępna liczba kotłów w ramach dodatkowego naboru to 33 szt., w tym:

 1. kotły na biomasę - 8 szt.,
 2. kotły na gaz - 25 szt.

Szczegółowy opis powyższych rodzajów instalacji oraz warunków uczestnictwa w projekcie znajduje się w regulaminie.

Warunkiem prawidłowo wypełnionej i skompletowanej deklaracji udziału w projekcie jest wcześniejsze zlecenie i opłacenie przez mieszkańca miasta Przemyśla lub Wspólnotę/Spółdzielnię mieszkaniową/Właściciela kamienicy czynszowej wykonania weryfikacji technicznej budynku w którym docelowo wymienione zostanie źródło ciepła.

Termin składania zleceń wykonania weryfikacji technicznej w budynkach: od 18 lipca 2019 r.

Do przeprowadzenia weryfikacji technicznych budynków wybrana została firma:

Ekosfera Energia Odnawialna Spółka z o.o., ul. Czajkowskiego 48, 38-400 Krosno

Dane kontaktowe:

Numery telefonów: 692-509-109 lub 666-520-905

Adres e-mail: ,

 

Koszt wykonania weryfikacji technicznej budynku to:

 • 90 zł brutto w przypadku gdy o wymianę źródła ciepła wnioskuje właściciel budynku jednorodzinnego lub właściciel lokalu w budynku zbiorowym lub
 • 350 zł brutto w przypadku gdy o wymianę źródła ciepła wnioskuje budynek wielorodzinny (wspólnota/spółdzielnia/właściciel kamienicy czynszowej)

W kwestii ustalenia dokładnego terminu przeprowadzenia weryfikacji technicznych w budynkach będą się z Państwem kontaktowali pracownicy firmy Ekosfera Energia Odnawialna Spółka z o.o.

Deklaracje w ramach naboru uzupełniającego dotyczące udziału w projekcie można będzie składać osobiście od dnia 18.07.2019 r. do dnia 02.08.2019 r. , w godz. od 9.00 - 14.00, od poniedziałku do piątku, pod poniższym adresem:

Urząd Miejski w Przemyślu

Rynek 1, 37-700 Przemyśl

Pokój 20B (II piętro)

Do deklaracji uczestnictwa w Projekcie (stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu) należy obowiązkowo załączyć:

 1. oryginał podpisanej jednostronnie Umowy użyczenia miejsca na wykonanie instalacji w liczbie 3 egzemplarzy (Załącznik nr 2 do Regulaminu - umowa użyczenia),
 2. w przypadku posiadacza zależnego (użytkownik, najemca, dzierżawca, itp.) - oryginał dokumentu (do wglądu) potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (np. umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.) oraz oryginał zgody właściciela lub administratora budynku na realizację zadania,
 3. w przypadku Wspólnoty mieszkaniowej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Zarząd Wspólnoty kopia uchwały Wspólnoty w sprawie wyboru Zarządu wspólnoty lub w przypadku pełnomocnika - pisemne pełnomocnictwo,
 4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium społeczno-ekonomicznego (ubóstwo energetyczne) - załączają jedynie osoby spełniające kryterium społeczno-ekonomiczne.

Informuję, że udział w projekcie ma charakter dobrowolny, dlatego wszystkich zainteresowanych prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem udziału w projekcie.

Aktualne pliki do pobrania:

PDFRegulamin udziału w projekcie_17.07.2019_ost.pdf

PDFZał. nr 1 - Deklaracja udziału w projekcie_17.07.2019.pdf

PDFZał. nr 2 - Umowa użyczenia_23.05.2019.pdf

PDFZał. nr 3 - Druk polecenie przelewu_wspólnota_27.06.2018.pdf

PDFZał. nr 4 - Druk polecenie przelewu_mieszkaniec_27.06.2018.pdf

PDFZał. nr 5 - Zlecenie wykonania weryfikacji technicznej_27.06.2018.pdf

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 17-07-2019 16:02
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 29-01-2021 11:11