31 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Eksperci Komitetu Doradczego z wizytą w Przemyślu

15 lipca w Przemyślu gościliśmy przedstawicieli Komitetu Doradczego Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych i etnicznych. Spotkanie z urzędnikami odpowiedzialnymi za różne dziedziny życia społecznego w naszym mieście odbyło się w Urzędzie Miejskim, a eksperci zapoznali się z formami współpracy z mniejszością ukraińską oraz mniejszością romską mieszkającymi w Przemyślu.

komitet_1.jpeg

Członkowie Komitetu Doradczego wizytujący Przemyśl to: Besarion Bokhashvili (Gruzja), Laura-Maria Crǎciunean-Tatu (Rumunia) oraz Peter Wille (Norwegia). Towarzyszyli im dwaj członkowie Sekretariatu Rady Europy Agnes von Maravić i Ben Freeman. Eksperci zapoznali się z podstawowymi informacjami dotyczącymi edukacji mniejszości narodowej ukraińskiej oraz mniejszości etnicznej romskiej w Przemyślu, interesowała ich także sytuacja materialna i zawodowa mieszkańców Przemyśla wspomnianych narodowości. Sporą część przeznaczonego na rozmowę czasu poświęcono formom współpracy z organizacjami pozarządowymi, z którymi współpracuje przemyski samorząd, a także realizowanym projektom wspierającym ich działalność - oczywiście również w kontekście organizacji działających w środowisku mniejszości. Osobnym polem zainteresowania ekspertów była także działalność kulturalna w kontekście życia społecznego wspomnianych mniejszości.

komitet_3.jpeg

Przedstawiciele Komitetu Doradczego wykorzystali także okazję, jaką było spotkanie do zwiedzenia sali narad Urzędu Miejskiego oraz wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

komitet_4.jpeg

Komitet Doradczy Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych i etnicznych wizytuje każdy kraj co pięć lat w celu monitorowania stosowania postanowień Konwencji oraz wspomaganie Komitetu Ministrów Rady Europy w ocenie kroków podjętych przez państwa-strony w celu realizacji zasad wymienionych w Konwencji. Polska ratyfikowała Konwencję ramowej o ochronie mniejszości narodowych i etnicznych w roku 2000. To czwarta wizyta w Polsce - poprzednia odbyła się w 2013 roku

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 17-07-2019 15:31
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 17-07-2019 15:53