20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zgromadzenie Sióstr Felicjanek - Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Dom Bł. Matki Angeli"

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Poniatowskiego 33, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 670-72-24; fax. (0-16) 670-26-21
e-mail: felix_prow@przemysl.opoka.org.pl
 
Przedstawiciel władz organizacji: Dyrektor Świetlicy s. Helena Łabisz

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Oświata, edukacja, wychowanie; pomoc społeczna, działalność charytatywna; rodzina, dzieci, młodzież.

Cele statutowe: Prowadzenie działalności opiekuńczej i wychowawczej o charakterze profilaktycznym.

Doświadczenia i osiągnięcia:
Katolicka Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza działa już od 10 lat. Od początku działalności corocznie są przyjmowane i objęte wychowaniem dzieci szczególnie ubogie, zagrożone problemami alkoholizmu, narkomanii i innymi reakcjami ujemnymi /kultura słowa, arogancja/. W Świetlicy prowadzone są zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne mające na celu kształtowanie w świadomości podopiecznych pozytywnych reakcji na dobro i negowanie zła. W Świetlicy kształtuje się i postrzega wartości ludzkie, chrześcijańskie, estetyczne. Prowadzone są pogadanki dotyczące problemów dzisiejszej młodzieży i społeczeństwa, patologii alkoholizmu, narkomanii, a także ukierunkowania zachowań na wygląd i poczucie piękna. W tym celu plan pracy wychowawczej uwzględnia zabawy, pomoc w odrabianiu lekcji, organizuje wycieczki plenerowe i krajoznawcze uwrażliwiające serca młodych na piękno i dobroć Stwórcy.
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl