8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich


PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI

Adres: ul. 22 Stycznia 20, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 670-76-76;
e-mail: zhpprzemysl@op.pl


Przedstawiciel władz organizacji: Komendant Jadwiga Turek


DZIAŁALNOŚC ORGANIZACJI

Główne obszary działania: Wychowanie dzieci i młodzieży oparte na normach moralnych wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich.

Cele statutowe: Cele Związku:

1. Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka.
2. Nieskrępowane kształcenie osobowości człowieka odpowiedzialnego.
3. Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości.
4. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich.
5. Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody.

Doświadczenia i osiągnięcia:

Przez okres blisko 100 lat swojej działalności ZHP wypracował metodę harcerską, jako sposób działania odznaczający się:


- pozytywnością,
- indywidualnością,
- wzajemnością oddziaływań,
- dobrowolnością i świadomością celów,
- pośredniością,
- naturalnością,

będący jednocześnie systemem wspierania samorozwoju zuchów, harcerzy i instruktorów przez:

- Przyrzeczenie i Prawo,
- uczenie w działaniu,
- uczestnictwo w małych grupach,
- stale doskonalony i stymulujący program. 

Ważną formą działalności ZHP w Przemyślu jest organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży – rajdów, biwaków, kolonii i obozów harcerskich oraz działalność specjalnościową: ratownictwo, turystyka, obronność, żeglarstwo, spadochroniarstwo. Posiadamy ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy „LEŚNE ZACISZE” w Ruszelczycach, gm. Krzywcza, pow. przemyski, położony blisko Sanu i lasu, w pięknym zabytkowym parku.

Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 11:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-03-2011 14:44