2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Okręgowy

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Stachiewicza 12, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 678-26-12
e-mail: brak


Przedstawiciel władz organizacji: Prezes Zarządu Okręgowego Henryk Burdon

DZIAŁALNOŚC ORGANIZACJI
Główne obszary działania:Seniorzy, organizacje kombatanckie.

Doświadczenia i osiągnięcia:
Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi w naszym rejonie:
- Środowisko Żołnierzy Armii Krajowej,
- Byłych Więźniów Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych,
- Byłych Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego,
- Żołnierzy Batalionów Chłopskich.

Otaczanie opieką członków Związków / w 2005 roku 21 osób skorzystało z pomocy finansowej / dla 400 kombatantów wystąpiono z
wnioskiem o nadanie stopni oficerskich.
Współpraca z Wojskiem Polskim, szkołami i organizacjami młodzieżowymi w patriotycznym wychowaniu młodzieży, upamiętnianiu
miejsc walki i męczeństwa, w sprawowaniu opieki nad grobami poległych i zmarłych kombatantów.
Uczestniczenie organizowanie uroczystości związanych z walkami o niepodległość Ojczyzny. Udział w sesjachi konferencjach o
tematyce niepodległościowej.
Informowanie władz i opinii publicznej o problemach kombatanckich i działalności Związku.
Gromadzenie materiałów historycznych i ich upowszechnianie.
Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 11:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-07-2007 15:32