20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Potwierdzanie woli przyjęcia do I klas szkół ponadpodstawowych

W piątek, 5 lipca br. komisje rekrutacyjne podały do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do I klas publicznych szkół ponadpodstawowych (dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjów).

 

Kolejnym etapem rekrutacji jest potwierdzenie woli przyjęcia. Należy to zrobić w terminie do 10 lipca 2019 r., poprzez przedłożenie do szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Opublikował: Paweł Bugera | Data publikacji: 05-07-2019 13:00
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 08-07-2019 11:42