19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Potwierdzanie woli przyjęcia do I klas szkół ponadpodstawowych

W piątek, 5 lipca br. komisje rekrutacyjne podały do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do I klas publicznych szkół ponadpodstawowych (dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjów).

 

Kolejnym etapem rekrutacji jest potwierdzenie woli przyjęcia. Należy to zrobić w terminie do 10 lipca 2019 r., poprzez przedłożenie do szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl